14.04.2016 Xinhua

Xinhua: Intervju sa visokim predstavnikom Valentinom Inzkom

Razgovarao: Han Jianjun

SARAJEVO, 14. aprila (Xinhua) — Bosanskohercegovačke stranke trebaju pokazati političku volju kako bi došlo do razvoja zemlje, rekao je Valentin Inzko, visoki predstavnik za BiH, ovdje u četvrtak.

Tokom intervjua za Xinhua, Inzko je naglasio da lokalni političari trebaju pokazati “političku volju” kako bi svi nivoi vlasti dobro funkcionirali u ovoj balkanskoj državi s kompleksnom političkom strukturom.

Prema Dejtonskom sporazumu iz 1995. godine, BiH se sastoji od dva autonomna entiteta, Republike Srpske, s pretežno srpskim stanovništvom, i Federacije Bosne i Hercegovine, s pretežno bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom.

“Ukoliko imate dovoljno političke volje možete u svemu biti uspješni, čak i sa 14 različitih nivoa vlasti u BiH”, rekao je Inzko.

Ti mehanizmi koji omogućavaju blokadu zasnovani su na Dejtonskom sporazumu i uvedeni su kako bi se zaštitile različite etničke grupe i vitalni nacionalni interesi, objasnio je Inzko, i dodao da se ti mehanizmi, nažalost, ponekad zloupotrebljavaju kako bi se blokiralo normalno funkcioniranje sistema u BiH.

U Bosni i Hercegovini je nakon rata tokom devedesetih postignut ogroman napredak, rekao je Inzko. BiH sada ima uspješnu graničnu policiju, jedinstvenu upravu za oporezivanje i zajedničku mrežu za prijenos električne energije, dodao je Inzko.

Međutim, Inzko je rekao da se uloga Ureda visokog predstavnika promijenila u posljednjih deset godina i da su se smanjile njegove intervencije u politički život Bosne i Hercegovine.

“Sada na prvo mjesto stavljamo domaća rješenja. Novi pristup je odgovornost domaćih organa. Naravno, OHR je i dalje tu,” rekao je.

Priznao je da se stvari u BiH “kreću sporo”, uključujući reforme i ekonomski razvoj.

Inzko je rekao da će u svom majskom izvještaju Vijeću sigurnosti UN-a između ostalog staviti naglasak na suverenitet i integritet BiH. OHR ima obavezu da izvještava Vijeće sigurnosti svakih šest mjeseci.

Rekao je da je za BiH dobar potez da podnese prijavu za pridruživanje Evropskoj uniji (EU).

“OHR u potpunosti podržava pridruživanje BiH Evropskoj uniji,” rekao je Inzko, dodavši da je status kandidata za članstvo u EU “dobar za tranziciju i promjene u BiH” iako će punopravno članstvo u EU zahtijevati godine napornog rada.

Privreda BiH pokazala je neke znakove stabilnosti prošle godine, kao što je porast trgovine i industrijske proizvodnje, ali još je bilo ozbiljnih problema kao što je velika nezaposlenost, posebno među mladima.

Strana ulaganja su dobrodošla, rekao je, spomenuvši novu elektranu kod Stanara kao dobar primjer.

Početak komercijalnog rada elektrana kapacitete 300 megavata u sjevernoj BiH, koju je izgradila Dongfang Electric Corporation iz Kine, očekuje se sredinom 2016. godine.