06.06.2009

Oдлука којом се смјењује г. Химзо Ђонко са положаја полицијског комесара Херцеговачко-неретванског кантона

ОДЛУКА ВИСОКОГ ПРЕДСТАВНИКА

Радни превод

Користећи се овлаштењима која су високом представнику дана у члану V Анекса 10. (Споразум о провођењу цивилног дијела Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, према којем је високи представник коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења горе наведеног Споразума о провођењу цивилног дијела Мировног уговора; и посебно узевши у обзир члан II 1. (д) истог Споразума према којем високи представник “помаже, када оцијени да је то неопходно, у рјешавању свих проблема који се појаве у вези с провођењем цивилног дијела Мировног уговора”;

Позивајући се на став XI.2 Закључака Конференције за провођење мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Савјет за провођење мира поздравио намјеру високог представника да искористи свој коначни ауторитет у земљи у вези с тумачењем Споразума о провођењу цивилног дијела Мировног уговора, како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме у складу са горе наведеним “доношењем обавезујућих одлука, када оцијени да је то неопходно”, о одређеним питањима, укључујући и према тачки (ц) става XI .2 “мјере којима се обезбјеђујепровођење Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”, које “могу укључивати предузимање мјера против лица која обављају јавне функције;

Констатујућида је у ставу X. 4 Анекса Декларације Савјета за провођење мира сачињеној у Мадриду 16. децембра 1998. године наведено да Савјет потврђује како се челницима којима Високи представник забрани обављање јавних функција “може такође забранити да се до даљњег кандидују на изборима и да обављају било коју другу изборну или именовану јавну функцију и обављају функцију у политичкој странци”;

Надаље констатујући да је јачање владавине права и даље кључни циљ у оквиру мандата високог представника да промовише пуно поштивање цивилних аспеката Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини;

Позивајући се напуну подршку коју је Управни одбор Савјета за провођење мира дао високом представнику и његовој могућности да искористи пуни дјелокруг својих овлаштења како би осигурао пуно поштивање Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини;

Позивајући се такође на то што је Управни одбор Савјета за провођење мира осудио поступке и изјаве оних актера у Босни и Херцеговини који представљају пријетњу за особље Канцеларије високог представника, и примјећујући да такви поступци и изјаве показују отворено непоштивање темељних начела Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, те да су неприхватљиви;

Свјестан потребе за успостављањем одговарајуће сразмјерне равнотеже између општег добра и индивидуалних права;

Из разлога утврђених у наставку, високи представник овим доноси сљедећу:

 

ОДЛУКУ

којом се смјењује г. Химзо Ђонко са положаја полицијског комесара

Херцеговачко-неретванског кантона

и забрањује му се обављање сваке службене, изборне или именоване јавне дужности, као и кандидовање на изборима и обављање дужности у политичкој странци, уколико или све дотле док га високи представник накнадном одлуком евентуално изричито не овласти да исте обавља.

Химзо Ђонко мора одмах напустити своју канцеларију и од овдје наведеног датума забрањује му се даљи приступ у исту. Одмах му престају сва права на накнаде односно привилегије или статус који произилазе из његовог положаја. Ради избјегавања сваке сумње, ово се не односи на остварене пензионе накнаде.

Ова одлука ступа на снагу одмах и неће захтијевати предузимање додатних процедуралних мјера.

Ова Одлука одмах се објављује у “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине” и “Службеним/Народним новинама Херцеговачко-неретванског кантона”. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА СМЈЕЊИВАЊЕ

Химзо Ђонко није испунио законске услове за именовање на свој садашњи положај. Његово именовање је извршено, барем једним дијелом, на основу фалсификованих односно свјесно неисправних докумената.

Химзо Ђонко је поступао изван свог овлаштења како би именовао полицијске службенике на кључне положаје, при чему именовања нису заснована на законским критеријима.

Химзо Ђонко је злоупотребио свој службени положај тиме што је пријетио кривичним истрагама против својих политичких противника. Такве пријетње биле су мотивисане политичким разлозима и изречене су у намјери да се застраши односно узнемири субјект истраге.

Химзо Ђонко је ангажовао другалица да упуте пријетње физичким насиљем против припадникâ особља Канцеларије високог представника у настојању да опструише истрагу о злоупотреби свог службеног положаја.

На основу претходно поменутог, сматрам да је Химзо Ђонко опструисао активности на јачању владавине права у Босни и Херцеговини и да је непосредно угрозио провођење Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини.

 

 Сарајево, 6. јуна 2009.

                   Др. Валентин Инцко

 

      Високи представник