06.06.2009

Одлука којом се смјењује г. Радислав Јовичић са свог садашњег положаја у Државној агенцији за истраге и заштиту Босне и Херцеговине (СИПА)

ОДЛУКА ВИСОКОГ ПРЕДСТАВНИКА

Радни превод

Користећи се овлаштењима која су високом представнику дана у члану V Анекса 10. (Споразум о провођењу цивилног дијела Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, према којем је високи представник коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења горе наведеног Споразума о провођењу цивилног дијела Мировног уговора; и посебно узевши у обзир члан II 1. (д) истог Споразума према којем високи представник “помаже, када оцијени да је то неопходно, у рјешавању свих проблема који се појаве у вези с провођењем цивилног дијела Мировног уговора”;

Позивајући се на став XI.2 Закључака Конференције за провођење мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Савјет за провођење мира поздравио намјеру високог представника да искористи свој коначни ауторитет у земљи у вези с тумачењем Споразума о провођењу цивилног дијела Мировног уговора, како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме у складу са горе наведеним “доношењем обавезујућих одлука, када оцијени да је то неопходно”, о одређеним питањима, укључујући и према тачки (ц) става XI .2 “мјере којима се обезбјеђује провођење Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”, које “могу укључивати предузимање мјера против лица која обављају јавне функције;

Констатујући да је у ставу X. 4 Анекса Декларације Савјета за провођење мира сачињеној у Мадриду 16. децембра 1998. године наведено да Савјет потврђује како се челницима којима Високи представник забрани обављање јавних функција “може такође забранити да се до даљњег кандидују на изборима и да обављају било коју другу изборну или именовану јавну функцију и обављају функцију у политичкој странци”;

Надаље констатујући да је јачање владавине права и даље кључни циљ у оквиру мандата високог представника да промовише пуно поштивање цивилних аспеката Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини;

Свјестан забринутости коју је Управни одбор Савјета за провођење мира исказао на свом посљедњем састанку у вези с покушајима одбацивања претходно договорених реформи и подривања постојећих институција на државном нивоу;

Позивајући се такође на то што је Управни одбор Савјета за провођење мира осудио поступке и изјаве оних актера у Босни и Херцеговини који представљају пријетњу за особље Канцеларије високог представника, и примјећујући да такви поступци и изјаве показују отворено непоштивање темељних начела Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, те да су неприхватљиви;

Позивајући се напуну подршку коју је Управни одбор Савјета за провођење мира дао високом представнику и његовој могућности да искористи пуни дјелокруг својих овлаштења како би осигурао пуно поштивање Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини;

Свјестан потребе за успостављањем одговарајуће сразмјерне равнотеже између општег добра и индивидуалних права;

Из разлога утврђених у наставку, високи представник овим доноси сљедећу:

 

ОДЛУКУ

којом се смјењује г. Радислав Јовичић са свог садашњег положаја у

Државној агенцији за истраге и заштиту Босне и Херцеговине (СИПА)

и забрањује му се обављање сваке службене, изборне или именоване јавне дужности, као и кандидовање на изборима и обављање дужности у политичкој странци, уколико или све дотле док га високи представник накнадном одлуком евентуално изричито не овласти да исте обавља.

Радислав Јовичић мора одмах напустити својуканцеларију и од овдје наведеног датума забрањује му се даљи приступ у исту. Одмах му престају сва права на накнаде односно привилегије или статус који произилазе из његовог положаја. Ова одлука ступа на снагу одмах и неће захтијевати предузимање додатних процедуралних мјера.

Ова Одлука одмах се објављује у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА СМЈЕЊИВАЊЕ

Радислав Јовичић поступа изван законског командног ланца унутар СИПА-е, чиме се онемогућава законито функционисање ове агенције. Поступајући изван законског командног ланца и без прописног овлаштења, он се послужио особљем и ресурсима СИПА-е како би обављао надзор над Канцеларијом високог представника и њеним особљем.

Будући да Радислав Јовичић има приступ осјетљивим информацијама на свом садашњем положају у СИПА-и, оправдано и основано се сматра да се Радиславу Јовичићу не може повјерити чување тајности таквих информација због озбиљних и поузданих навода да се укључио у корупцију која обухвата примање новчаних средстава у замјену за откривање повјерљивих информација. Слиједом наведеног, Радислав Јовичић је озбиљно угрозио интегритет и професионални кредибилитет СИПА-е.

Поред тога, г. Радислав Јовичић не посједује неопходне квалификације за свој садашњи положај и био је изабран на положај на основу политичких разлога, а не на основу законских критерија.          

На основу претходно поменутог, сматрам да је Радислав Јовичићопструисао активности на јачању владавине права у Босни и Херцеговини и да је непосредно угрозио провођење Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини.

 

 Сарајево, 6. јуна 2009.

                   Др. Валентин Инцко

 

      Високи представник