21.08.2009

Обавјештење о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Драгану Калинићу Одлуком високог представника, од 30. јуна 2004.

Својом Одлуком од 30. јуна 2004. године (“Одлука из 2004. године”), високи представник је смијениогосподина г. Драгана Калинића са функције предсједавајућег Народне скупштине Републике Српске  и предсједника Српске демократске странке. Наведеном Одлуком такође је забрањено г. Драгану Калинићу вршење било које званичне, изборне или именоване јавне функције, кандидовање на изборима и обављање функције у политичким странкама (“забрана”). Одлуком из 2004. године је даље изричито утврђена могућност укидања забране према искључивом нахођењу високог представника.

На основу пажљивог разматрања предмета г.Калинића и након што је закључено да више не постоје разлози за његово смјењивање, те да он више не представља пријетњу за имплементацију мира, институционалну цјеловитост односно демократију у Босни и Херцеговини, одлучио сам да ову забрану укинем. Драгану Калинићу се овим изричито дозвољава вршење званичне, изборне или именоване јавне функције, кандидовање на изборима и обављање функције у политичким странкама.

Овакав исход оправдавају принципи праведности, правилног управљања и разборитог испуњавања међународног мандата високог представника, којима се узима у обзир равнотежа између заштите државне стабилности и права појединаца.

Овом Одлуком не доводи се у питање валидност одлуке из 2004. године. Овом Одлуком се не овлашћује г. Калинић да се аутоматски врати на функцију са које је смијењен на основу Одлуке из 2004. године. Такође, овом Одлуком, њему се не даје право на одштету по основу било које накнаде, других облика неостварених новчаних бенефиција или привилегија односно статуса које је изгубио као резултат Одлуке из 2004. године.

Ова Одлука не представља амнестирање него проспективно укидање Одлуке из 2004. године. Одлука из 2004. године се не брише и остаје као интегрални дио законодавне евиденције Босне и Херцеговине.

Овом Одлуком се не утиче на право високог представника да поново смијени г. Калинића уколико се установи да је исти, током будућег вршења јавне функције, прекршио своју заклетву да ће поштивати Устав Босне и Херцеговине и поступати у складу с Општим оквирном споразумом за мир у Босни и Херцеговини, заклетву која је слободно дата као услов који претходи укидању забране.

Уколико су одредбе ове Одлуке у супротности са домаћим законодавством у вези са било којим од предмета који су њом обухваћени, ова Одлука ће бити мјеродавна. Одлуке високог представника имају већу правну снагу и предност у односу на домаће законодавство које је с њима у супротности. Овом законодавном изјавом се декларативно обухватају постојеће и будуће одлуке високог представника.

Ова Одлука ступа на снагу одмах и не захтијева предузимање никаквих додатних процедуралних радњи.

Ова Одлука се објављује одмах у “Службеном гласнику Републике Српске”.

 

 

Сарајево, 21. августа2009.                                                   Др. Валентин Инцко

                                                                                                Високи представник