21.01.2011 22/11

Одлука којом се ставља ван снаге Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о електричној енергији од 18. септембра 2009. године

Користећи се овлаштењима која су високом представнику дата у члану V Анекса 10. (Споразум о провођењу цивилног дијела Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, према којем је високи представник коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења горе наведеног Споразума о провођењу цивилног дијела Мировног уговора; и посебно узевши у обзир члан II 1. (д) истог Споразума према којем високи представник “помаже, када оцијени да је то неопходно, у рјешавању свих проблема који се појаве у вези с провођењем цивилног дијела Мировног уговора”;

Позивајући се на став XI.2 Закључака Конференције за провођење мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Савјет за провођење мира поздравио намјеру високог представника да искористи свој коначни ауторитет у земљи у вези с тумачењем Споразума о провођењу цивилног дијела Мировног уговора, како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме у складу с горе наведеним “доношењем обавезујућих одлука, када оцијени да је то неопходно”, о одређеним питањима, укључујући и, према тачки (ц) овог става, “мјере којима се обезбјеђује провођење Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

Констатујући да је, дана 18. септембра 2009. године, високи представник донио Одлуку којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о електричној енергији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 66/02, 29/03, 86/03, 111/04, 60/07, 114/07, 8/08 и 34/09) од 18. септембра 2009. године, као дио пакета закона који имају за циљ да инкорпорирају Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине у правни оквир Босне и Херцеговине;

Надаље констатујући да су преговори између Канцеларије високог представника, Републике Српске и Европске уније о одређеним елементима овог закона довели до споразума о тексту поменутог Закона којег је Народна скупштина Републике Српске усвојила дана 21. децембра 2010. године;

Задовољан што је Закон о измјенама и допунама Закона о електричној енергији Републике Српске, који је објављен у “Службеном гласнику Републике Српске” (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/11, од 5 јануара 2011. године), у складу са Законом о преносу, регулатору и оператеру система електричне енергије у Босни и Херцеговини, измијењеним и допуњеним 18. септембра 2009. године;

Узевши у обзир и размотрившисвеукупност претходно поменутих питања, високи представник овим доноси сљедећу:

 


ОДЛУКУ

којом се ставља ван снаге Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о електричној енергији од 18. септембра 2009. године

 

Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о електричној енергији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 66/02, 29/03, 86/03, 111/04, 60/07, 114/07, 8/08 и 34/09), од 18. септембра 2009. године, ставља се ван снаге даном ступања на снагу ове Одлуке.

Ова Одлука ступа на снагу одмах и одмах се објављује на интернет страници Канцеларије високог представника.

 

Сарајево, 21. јануара 2011.

                   Др.Валентин Инцко

 

      Високи представник