17.08.2006

Obavijest o Odluci visokog predstavnika da ukine zabranu izrečenu Ahmedu smajiću

Svojom Odlukom od 27. srpnja 2000. godine (“Odluka iz 2000. godine”), visoki predstavnik je smijenio gospodina Ahmeda Smajića sa dužnosti ministra poljoprivrede Federacije Bosne i Hercegovine. Na temelju te odluke, međutim, g. Smajiću nije zabranjeno obnašanje javne dužnosti nakon smjenjivanja (“zabrana”). Bez obzira na to, međutim, zabrana je uvedena člancima 20.9 A i 20.9 B Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kojima se osobama koje je smijenio visoki predstavnik zabranjuje da ubuduće obnašaju javnu dužnost.

Na temelju pažljivog razmatranja predmeta g. Smajića i nakon što je zaključeno da više ne postoje razlozi za njegovo smjenjivanje, te da on više ne predstavlja prijetnju za provedbu mira, institucionalnu cjelovitost odnosno demokraciju u Bosni i Hercegovini, odlučio sam izuzeti g. Smajića od primjene čl. 20.9 A i 20.9 B Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Dakle, ova zakonom uvedena zabrana g. Smajiću se ukida. G. Smajiću se ovim izričito dozvoljava obnašanje zvanične, izborne ili imenovane javne dužnosti, kandidiranje na izborima i obnašanje dužnosti u političkim strankama.

Ovakav ishod opravdavaju načela pravičnosti, pravilnog upravljanja i razboritog ispunjavanja međunarodnog mandata visokog predstavnika, kojima se uzima u obzir ravnoteža između zaštite državne stabilnosti i prava pojedinaca.

Ovom Odlukom ne stavlja se u pitanje validnost odluke iz 2000. godine. Ovom Odlukom se ne ovlašćuje g. Smajić da se automatski vrati na dužnost sa koje je smijenjen na osnovu Odluke iz 2000. godine. Također, ovom Odlukom, njemu se ne daje pravo na odštetu po osnovu bilo koje naknade, drugih oblika neostvarenih novčanih beneficija ili privilegija odnosno statusa koje je izgubio kao rezultat Odluke iz 2000. godine.

Ova Odluka ne predstavlja amnestiranje nego prospektivno ukidanje Odluke iz 2000. godine. Odluka iz 2000. godine se ne briše i ostaje integralnim dijelom zakonodavne evidencije Bosne i Hercegovine.

Ovom Odlukom se ne utječe na pravo visokog predstavnika da ponovno smijeni g. Smajića ukoliko se ustanovi da je on, tijekom budućeg obnašanja javne dužnosti, prekršio svoju prisegu da će poštivati Ustav Bosne i Hercegovine i postupati u skladu s Općim okvirnom sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini, prisegu koja je slobodno data kao uvjet koji prethodi ukidanju zabrane.

Ovom se Odlukom ne utiče na rješenje niti se njome na drugi način ne prejudicira rješenje u bilo kojem kaznenom postupku koji se vodi ili će se voditi unutar ili izvan Bosne i Hercegovine.

Ukoliko su odredbe ove Odluke u suprotnosti s domaćim zakonodavstvom po bilo kojem od predmeta koji su njom obuhvaćeni, ova Odluka će biti mjerodavna. Odluke visokog predstavnika imaju veću pravnu snagu i prednost u odnosu na domaće zakonodavstvo koje je s njima u suprotnosti. Ovom zakonodavnom izjavom se deklarativno obuhvaćaju postojeće i buduće odluke visokog predstavnika.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i ne zahtijeva poduzimanje nikakvih dodatnih proceduralnih radnji.

Ova Odluka se objavljuje odmah u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”.

 

Sarajevo , 16. kolovoza 2006.                                   Dr. Christian Schwarz-Schilling

                                                                                             Visoki predstavnik