17.08.2006

Obavijest o Odluci visokog predstavnika da ukine zabranu izrečenu Eminu Skopljaku Odlukom visokog predstavnika, od 17. srpnja 2000. godine

Svojom Odlukom od 17. srpnja 2000. godine (“Odluka iz 2000. godine”), visoki predstavnik je smijenio sa javne dužnosti gospodina Emina Skopljaka. Odlukom iz 2000. godine, također je zabranjeno g. Skopljaku obnašanje bilo koje zvanične, izborne ili imenovane javne dužnosti, kandidiranje na izborima ili obnašanje dužnosti u političkim strankama (“zabrana”). Odlukom iz 2000. godine je dalje izričito utvrđena mogućnost ukidanja zabrane prema isključivom nahođenju visokog predstavnika.

Na temelju pažljivog razmatranja predmeta g. Skopljaka i nakon što je zaključeno da više ne postoje razlozi za njegovo smjenjivanje, te da on više ne predstavlja prijetnju za provedbu mira, institucionalnu cjelovitost odnosno demokraciju u Bosni i Hercegovini, odlučio sam da ovu zabranu ukinem. Eminu Skopljaku se ovim izričito dozvoljava obnašanje zvanične, izborne ili imenovane javne dužnosti, kandidiranje na izborima i obnašanje dužnosti u političkim strankama.

Ovakav ishod opravdavaju načela pravičnosti, pravilnog upravljanja i razboritog ispunjavanja međunarodnog mandata visokog predstavnika, kojima se uzima u obzir ravnoteža između zaštite državne stabilnosti i prava pojedinaca.

Ovom Odlukom ne stavlja se u pitanje validnost odluke iz 2000. godine. Ovom Odlukom se ne ovlašćuje g. Skopljak da se automatski vrati na dužnost sa koje je smijenjen na osnovu Odluke iz 2000. godine. Također, ovom Odlukom, njemu se ne daje pravo na odštetu po osnovu bilo koje naknade, drugih oblika neostvarenih novčanih beneficija ili privilegija odnosno statusa koje je izgubio kao rezultat Odluke iz 2000. godine.

Ova Odluka ne predstavlja amnestiranje nego prospektivno ukidanje Odluke iz 2000. godine. Odluka iz 2000. godine se ne briše i ostaje integralnim dijelom zakonodavne evidencije Bosne i Hercegovine.

Ovom Odlukom se ne utječe na pravo visokog predstavnika da ponovno smijeni g. Skopljaka ukoliko se ustanovi da je on, tijekom budućeg obnašanja javne dužnosti, prekršio svoju prisegu da će poštivati Ustav Bosne i Hercegovine i postupati u skladu s Općim okvirnom sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini, prisegu koja je slobodno data kao uvjet koji prethodi ukidanju zabrane.

Ovom se Odlukom ne utiče na rješenje niti se njome na drugi način ne prejudicira rješenje u bilo kojem kaznenom postupku koji se vodi ili će se voditi unutar ili izvan Bosne i Hercegovine.

Ukoliko su odredbe ove Odluke u suprotnosti s domaćim zakonodavstvom po bilo kojem od predmeta koji su njom obuhvaćeni, ova Odluka će biti mjerodavna. Odluke visokog predstavnika imaju veću pravnu snagu i prednost u odnosu na domaće zakonodavstvo koje je s njima u suprotnosti. Ovom zakonodavnom izjavom se deklarativno obuhvaćaju postojeće i buduće odluke visokog predstavnika.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i ne zahtijeva poduzimanje nikakvih dodatnih proceduralnih radnji.

Ova Odluka se objavljuje odmah u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”.

 

Sarajevo , 16. kolovoza 2006.                                   Dr. Christian Schwarz-Schilling

                                                                                             Visoki predstavnik