20.09.2010

Roderick W. Moore

snimi fotografiju
Roderick W. Moore
Prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko, od 20. septembra 2010.god. do oktobra 2013. god.
Biografija

 

Prije imenovanja na poziciju prvog zamjenika visokog predstavnika i supervizora za Brčko, ambasador Moore je od decembra 2007. godine do avgusta 2010. godine obavljao funkciju ambasadora SAD-a u Crnoj Gori.

Roderick Moore je obavljao funkciju zamjenika šefa Misije u Ambasadi SAD-a u Beogradu od januara 2004. godine do juna 2007. godine. Prije nego što je upućen u Beograd bio je i zamjenik šefa Misije u Ambasadi SAD-a u Sofiji, Bugarska, od 2000. do 2003. godine.

Od 1992. godine do 1993. godine je bio predstavnik State Departmenta u Skoplju, Makedonija. Potom je obavljao dužnost političko-ekonomskog savjetnika u američkoj ambasadi u Zagrebu, Hrvatska (1996.-1999.) te bio viši politički savjetnik u Uredu za sigurnost i suradnju u Evropi (OSCE), Misija u Sarajevu, Bosna i Hercegovina (1996).

Ambasador Moore je radio u Centru za operacije State Departmenta (1992.) u Washingtonu te potom kao političko-vojni službenik State Departmenta za sve države u srednjoj i istočnoj Evropi (1993.-1995.). U periodu kada je dobio poziciju stručnog saradnika State Departmenta u Fletcherovoj školi prava i diplomatije od 1999.-2000. godine, predavao je Politiku SAD-a prema bivšoj Jugoslaviji. Na početku karijere ambasador Moore je bio na diplomatskim dužnostima u ambasadama SAD-a u Port-au-Prince, Haiti (1988.-1989.) i Sofiji (1990.-1992.).

Ambasador Moore je pohađao Univerzitet Brown gdje je 1986. godine stekao diplomu iz ruskih studija i međunarodnih odnosa, a zvanje magistra slavenske lingvistike 1987. godine. Znanje jezika obuhvata bosanski, srpski, hrvatski, bugarski, makedonski, češki, francuski, španski i haićanski kreolski jezik.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira je na sastanku održanom 29. i 30. juna 2010. godine pozdravio imenovanje Rodericka Moorea na dužnost prvog zamjenika visokog predstavnika i supervizora za Brčko