18.11.2015 OHR

Prvi zamjenik visokog predstavnika govorio na konferenciji u Budimpešti posvećenoj 20. godišnjici Daytona

Prvi zamjenik visokog predstavnika Bruce G. Berton sudjelovao je na konferenciji pod nazivom “Bosna i Hercegovina: 20 godina nakon Daytona” koju su zajednički organizirali Centar za studije o proširenju EU i Friedrich Ebert Stiftung u Budimpešti. Na konferenciji se razgovaralo o  najistaknutijim socio-ekonomskim izazovima u BiH danas i o tome kako međunarodni akteri utiču na političku, ekonomsku i socijalnu situaciju u BiH. 

Govoreći o stranim uticajima u zemlji, prvi zamjenik visokog predstavnika Berton je ocijenio da je međunarodna zajednica od 1995. godine načinila ogromne diplomatske, vojne i finansijske investicije u BiH da bi se održao mir, izgradile institucije ove zemlje i promovirali reintegracija i pomirenje.

“Dejtonski okvir ostaje kakav jeste i iako je uticaj međunarodne zajednice još uvijek izuzetan u poređenju sa nekim drugim zemljama, tokom godina njena uloga se postepeno mijenjala. Nivo direktnog angažmana međunarodne zajednice u svakodnevnim aktivnostima u BiH mnogo je manji nego prije 20 godina”, rekao je prvi zamjenik visokog predstavnika na konferenciji.

Navodeći da EU agenda dobija sve veći značaj, zaključio je da uživa i punu podršku visokog predstavnika i da budućnost BiH u EU nije upitna.  
 
Kliknite ovdje za cijeli tekst govora prvog zamjenika visokog predstavnika Bertona.