05.11.2008 Spiegel Online

Što Europa želi od Obame

Iz perspektive Bosne i Hercegovine, naš prioritet jest da Sjedinjene Američke Države, zajedno sa svojim međunarodnim partnerima, ostanu u potpunosti angažirane u pružanju potpore zemljama zapadnog Balkana na njihovome putu ka punoj integraciji u Europsku uniju.

Kad je George W. Bush 2001. godine preuzeo dužnost od Billa Clintona, Bosna i Hercegovina je još uvijek bila vrlo krhka zemlja, i u političkom i u socijalnom i u ekonomskom smislu, a njezini građani su se još uvijek borili sa strašnim naslijeđem nedavno završenog rata. Osam godina kasnije, postignut je ogroman napredak. Bosna i Hercegovina je sad na sigurnom putu da okonča svoj poslijeratni oporavak i osigura punu integraciju u NATO i Europsku uniju.

Međutim, naša misija još uvijek nije završena. Pojavile su se ozbiljne prijetnje koje bi mogle ugroziti cijeli proces u njegovoj finalnoj fazi. Zbog toga je i dalje potrebno pažljivo pratiti situaciju u Bosni i Hercegovini i nastaviti međunarodni angažman.

Daytonski mirovni sporazum je potpisan tek kad su Sjedinjene Američke Države preuzele vodeću ulogu u vođenju pregovora koji su završili mirovnim rješenjem konflikta započetoga ranih devedesetih. Sjedinjene Američke Države i dalje su izravno angažirane i pomažu Bosni i Hercegovini da uspostavi institucije i uvede praksu koja će joj omogućiti da se razvije u normalnu demokratsku zemlju. To je proces koji sada mora dobiti potporu kako bi ova zemlja i njezino rukovodstvo mogli osigurati da ad hoc aspekti poslijeratnog mirovnoga rješenja, kao što je Ured visokog predstavnika, mogu biti postupno ugašeni i zamijenjeni stalnim institucijama koje su uobičajeni dio demokratskih organa vlasti europskih država.

Washington ima jedinstvenu mogućnost da podrži ovaj proces. Bez obzira na sve jezičke i kulturološke razlike između Sjedinjenih Američkih Država i 27 zemalja članica Europske unije, i jedni i drugi počivaju na istim temeljima vjere u demokraciju, socijalnu, političku i ekonomsku slobodu i vladavinu prava. Nadamo se da će nova američka administracija ponovno pokazati svoju opredijeljenost u namjeri da podrži ključne vrijednosti koje su tradicionalno ugrađene u temelje transatlanskog odnosa – iste one vrijednosti na kojima će biti utemeljen i daljnji napredak Bosne i Hercegovine.

Miroslav Lajčák je visoki predstavnik i posebni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini.