20.11.2008 Brussells

Obraćanje visokog predstavnika na konferenciji za novinare nakon sastanka Vijeća za implementaciju mira

http://ec.europa.eu/streamebs/cgi/ebs.pl?p=74321&s=131438&key=01DE339BB657ADC4EA6E6BA116F062EAD132D6B9

 

Dame i gospodo,

Upravo smo završili sjednicu Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira.

Naši razgovori tokom protekla dva dana bili su prilika da se sa bosanskohercegovačkim liderima ocijeni politička situacija u BiH te unutar Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira. Zaključci naših razgovora su navedeni u Komunikeu koji je jednoglasno usvojen.

Dozvolite mi da vam saopštim ocjenu Vijeća za implementaciju mira.

Tokom protekla četiri mjeseca vidjeli smo značajan napredak koji je ostvaren na dva polja.

Prvo, zemlja je potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Ovim se uspostavio plan za ostvarivanje napretka i potvrdila činjenica da su i Evropska unija i BiH u potpunosti opredijeljene za evropsku budućnost ove zemlje.

Drugo, lideri tri najveće političke stranke u BiH su 8. novembra postigli sporazum o nizu ključnih reformskih pitanja koji bi, ukoliko se u skladu s njim poduzmu aktivnosti, mogao dovesti do značajne pozitivne promjene u načinu na koji međunarodna zajednica djeluje u Bosni i Hercegovini.

S druge strane, svjedoci smo nacionalističkih i destruktivnih tenzija koje su blokirale ostvarivanje značajnog napretka u posljednje dvije godine.

Ovaj sastanak Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira je također označio početak diskusija unutar Vijeća za implementaciju mira o budućem angažmanu međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Ova diskusija će se nastaviti.

U tom kontekstu ja je posmatram kao logičan nastavak zaključaka sa prošlosedmičnog sastanka ministara vanjskih poslova EU.

Krajnji ishod koji Vijeće za implementaciju mira i EU žele da vide je jasan: Bosna i Hercegovina kao «mirna, održiva zemlja nepovratno na putu evropskih integracija».

Danas je Vijeće za implementaciju mira izjavilo da tranzicija sa sadašnjeg angažmana, utemeljenog u Mirovnom sporazumu starom 13 godina, utjelovljenog u OHR-u, na angažman koji će pokretati vlastita težnja BiH ka integraciji u EU predstavlja naš cilj.

Vijeće za implementaciju mira je jasno stavilo do znanja da se ova promjena ne može desiti sve dok se ne ispune mjere koje je Vijeće za implementaciju mira utvrdilo u februaru, naš plan rada «5+2», i koje su osmišljene da izgrade i ojačaju državu.

U ovom trenutku organi vlasti BiH nisu ispunili plan rada koji je Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira usvojio u februaru.

To znači da će OHR nastaviti da vrši svoj mandat u skladu sa Daytonskim mirovnim sporazumom u toku 2009.god.

Vođstvo BiH nije u potpunosti fokusirano na približavanje zemlje Evropskoj uniji.

Jučer su članovi Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira rekli stranačkim liderima BiH da spor tempo reformi i postojeća destruktivna retorika i retorika podjele, koja dovodi u pitanje ustavnu strukturu Bosne i Hercegovine, neće ni izgraditi državu niti će rezultirati ostvarivanjem napretka u pogledu integracije u EU.    

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira je jednoglasno rekao:

* da ne može doći do jednostrane podjele Bosne i Hercegovine;

* da ne može doći do ukidanja entiteta.

Od naše posljednje sjednice svjedoci smo većeg broja napada na državne institucije i na dejtonski Ustav, koji dolaze i iz Sarajeva i iz Banja Luke.

Takvi politički postupci kompliciraju situaciju i otežavaju napredak.

Kako krenuti dalje?

Sporazum koji su tri politička lidera postigla 8. novembra oko rješavanja pitanja državne i vojne imovine, statusa Brčkog, popisa stanovništva te otpočinjanja procesa ustavne reforme predstavlja veoma dobru početnu tačku.

Mi, kao međunarodna zajednica, spremni smo da podržimo svaku inicijativu iz zemlje i rješenje koje ovu zemlju vodi naprijed. Najbolja rješenja su ona koja predstavljaju rezultat pregovora, kompromisa i dogovora između predstavnika naroda BiH.

Vijeće za implementaciju mira je pozvalo vladajuću koaliciju u BiH da podrži inicijativu tri stranačka lidera te da ova politička obećanja pretvori u konkretne zakonske propise. Provedba ovog dogovorenog programa značiće da se može postići značajan napredak u potpunom ispunjenju plana Vijeća za implementaciju mira i stvaranju pozitivne atmosfere u zemlji.

Vijeće za implementaciju mira je ocijenilo da napredak nije postignut samo u dva preostala pitanja, državna imovina i Distrikt Brčko. Postoji potpuna opredijeljenost da je tranzicija OHR-a u prisustvo na terenu pod vodstvom EU moguća samo nakon ispunjenja svih uslova i ciljeva.

Iako još nije došlo vrijeme za zatvaranje OHR-a, razmatramo načine na koje će međunarodna zajednica nastaviti svoj angažman u Bosni i Hercegovini ubuduće.

Sutra obilježavamo trinaestogodišnjicu parafiranja Daytonskog mirovnog sporazuma i u tom kontekstu trebamo osigurati da karakter i nivo našeg angažmana odgovara zemlji u ovoj fazi njenog poslijeratnog oporavka i evropske integracije.

Tokom posljednja dva mjeseca posjetio sam sve glavne gradove zemalja članica Vijeća za implementaciju mira da bih osigurao konstruktivan i zajednički dijalog koji će omogućiti međunarodnim partnerima Bosne i Hercegovine da efikasno riješe ključne preostale zadatke provedbe mira. Ovaj razgovor se odvijao uporedo u većem broju foruma.

Ministri vanjskih poslova zemalja članica Evropske unije su 10. novembra uputili jasan signal da je EU spremna da poveća svoj angažman u Bosni i Hercegovini i da na kraju preuzme punu odgovornost. Usvojili su izvještaj visokog predstavnika i specijalnog predstavnika Solane i komesara Rehna o sve značajnijem angažmanu EU u Bosni i Hercegovini. Ovaj izvještaj će predstavljati ključni dokument kojim će se rukovoditi budući angažman EU. Članovi Vijeća za implementaciju mira su to naglasili.

Ovaj sastanak Vijeća za implementaciju mira  označava početak razgovora Vijeća za implementaciju mira oko cjelokupne strukture našeg budućeg angažmana. To pitanje je od najvećeg značaja za zemlje članice Vijeća za implementaciju mira i, naravno, za građane Bosne i Hercegovine i trebaće nekoliko mjeseci da se dođe do jasnog stava o našem budućem angažmanu.