25.03.2009 PIC SB Ambassadors

Upravni odbor Vijeća za implementaciju pozdravio usvajanje amandmana o Brčkom u Zastupničkom domu

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira prvog dana svog zasjedanja u Sarajevu pozdravio je činjenicu da je Zastupnički dom BiH usvojio amandman na Ustav BiH koji se tiče Brčkog.

Upravni odbor je ocijenio da je ovo znak da ova zemlja može postići napredak kada politički lideri izaberu dogovor i kompromis.

Upravni odbor poziva i Dom naroda BiH da isti amandman usvoji na sutrašnjoj sjednici i na taj način okonča zakonodavni proces.

Usvajanjem ustavnog amandmana o Distriktu Brčko ispunjavaju se uvjeti za okončanje provedbe Aneksa 2 Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji je predvidio obavezujuću arbitražu o sporu oko Brčkog.

Njime se Distriktu daje efikasan, direktan pristup Ustavnom sudu i osigurava da nijedna strana ne može promijeniti status ili nadležnosti Distrikta utvrđene Arbitražnom odlukom.

Okončanje provedbe Konačne arbitražne odluke o Brčkom je utvrđeni prioritet kojeg Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira smatra suštinskim da bi se osiguralo da Bosna i Hercegovina bude mirna, održiva država na jasnom putu ka evropskoj integraciji.

U februaru 2008. godine, Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira je utvrdio da će organi vlasti BiH morati osigurati okončanje provedbe Konačne arbitražne odluke o Brčkom prije tranzicije OHR-a.

Ovim amandmanom Distrikt Brčko se uvodi u Ustav BiH, u skladu sa definicijom iz odluka Arbitražnog vijeća.

Amandman će pomoći da se osigura višenacionalni karakter Brčkog i ostvari napredak ka evropskoj perspektivi BiH.