21.12.2010 PIC SB Ambassadors

Izjava veleposlanika Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira “PRVA OBLJETNICA PRESUDE O SLUČAJU SEJDIĆ I FINCI”

Dana 22. prosinca obilježavamo prvu obljetnicu od donošenja presude u slučaju Sejdić i Finci pred Europskim sudom za ljudska prava. Ovom presudom je utvrđeno da odredbe Ustava Bosne i Hercegovine predstavljaju kršenje Europske konvencije o ljudskim pravima.

Veleposlanici Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC SBA) su svjesni izjava političkih lidera Bosne i Hercegovine da su opredijeljeni da provedu promjene kojima će Ustav BiH usuglasiti sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima. Međutim, PIC SBA je zabrinut zbog činjenice da je u godini dana od donošenja te presude postignut mali napredak da se ovo pitanje riješi te da u više navrata radna skupina zadužena za pripremu potrebnih ustavnih amandmana nije mogla raditi.

U povodu prve obljetnice presude o slučaju Sejdić i Finci, PIC SBA odlučno apelira na organe vlasti i političke lidere Bosne i Hercegovine da ubrzano i konstruktivno rade na usuglašavanju Ustava i izbornih odredbi BiH sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima.