21.12.2010 PIC SB Ambassadors

Izjava ambasadora Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira “PRVA GODIŠNJICA PRESUDE O SLUČAJU SEJDIĆ I FINCI”

Dana 22. decembra obilježavamo prvu godišnjicu od donošenja presude u slučaju Sejdić i Finci pred Evropskim sudom za ljudska prava. Ovom presudom je utvrđeno da odredbe Ustava Bosne i Hercegovine predstavljaju kršenje Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira (PIC SBA) je svjestan izjava političkih lidera Bosne i Hercegovine da su opredjeljeni da provedu promjene kojima će Ustav BiH uskladiti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Međutim PIC SBA je zabrinut zbog činjenice da je u godini dana od donošenja te presude postignut mali napredak da se ovo pitanje riješi te da u više navrata radna grupa zadužena za pripremu potrebnih ustavnih amandmana nije mogla da radi.

Povodom prve godišnjice presude o slučaju Sejdić i Finci, PIC SBA odlučno apeluje na organe vlasti i političke lidere Bosne i Hercegovine da ubrzano i konstruktivno rade na usklađivanju Ustava i izbornih odredbi BiH sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.