05.01.2011 PIC SB Ambassadors

Изјава амбасадора земаља чланица Управног одбора Савјета за имплементацију мира *

Сви амбасадори земаља чланица Управног одбора Савјета за имплементацију мира, изузев Русије, дају пуну подршку Налогу високог представника од 5. јануара 2011. године, којим суспендујепримјену Закона Републике Српске о статусу државне имовине која се налази на територији Републике Српске и под забраном располагања, све до коначне одлуке Уставног суда БиХ по питању уставности наведеног закона.

Напомињући да су у својим коминикеима од 30. јуна и 1. децембра 2010. године једногласно апеловали на власти у БиХ да се суздрже од предузимања једностраних мјера по питању државне имовине, долепотписани амбасадори земаља чланица Управног одбора Савјета за имплементацију мирасу осудили чињеницу да је, активностима које стављају на снагу Закон Републике Српске о статусу државне имовине која се налази на територији Републике Српске и под забраном располагања, Република Српска предузела једнострану мјеру која може отежати или онемогућити договор о рјешавању питања државне имовине. Овај потез може и одложити постизање “прихватљивог и одрживог рјешења питања расподјеле имовине између државног и осталих нивоа власти”, што је један од пет циљева за транзицију OHR-а.

Долепотписани амбасадори земаља чланица Управног одбора Савјета за имплементацијумира су примили к знању да су унутар БиХ већ најављена оспоравања уставности овог закона пред Уставним судом БиХ. Амбасадори сматрају да је Налог високог представника неопходан корак како би се осигурало да највиша правосудна институција у БиХ има прилику да одлучи о захтјеву за разматрањеуставности овог закона прије него што се предузму било каква укњижавања имовине или друге радње које би могле отежатидаљње активности на рјешавању питања државне имовине.

Долепотписани амбасадори земаља чланица Управног одбора Савјета за имплементацију мира подсјећају све власти у БиХ да је њихова законска обавеза да поступају у складу са одлукама високог представника, као и оним Уставног суда БиХ.

 

 * Чланице Управног одбора Савјета за имплементацију мира које су потписале ову изјаву су Канада, Француска, Њемачка, Италија, Јапан, Уједињено Краљевство, Сједињене Државе, Делегација Европске уније, Турска (која представља Организацију Исламске Конференције), Шпанија и Холандија.