05.01.2011 PIC SB Ambassadors

Izjava ambasadora zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira *

Svi ambasadori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, izuzev Rusije, daju punu podršku Nalogu visokog predstavnika od 5. januara 2011. godine, kojim suspendira primjenu Zakona Republike Srpske o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske i pod zabranom raspolaganja, sve do konačne odluke Ustavnog suda BiH po pitanju ustavnosti navedenog zakona.

Napominjući da su u svojim komunikeima od 30. juna i 1. decembra 2010. godine jednoglasno apelirali na vlasti u BiH da se suzdrže od preduzimanja jednostranih mjera po pitanju državne imovine, dolepotpisani ambasadori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mirasu osudili činjenicu da je, aktivnostima koje stavljaju na snagu Zakon Republike Srpske o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske i pod zabranom raspolaganja, Republika Srpska preduzela jednostranu mjeru koja može otežati ili onemogućiti dogovor o rješavanju pitanja državne imovine. Ovaj potez može i odložiti postizanje “prihvatljivog i održivog rješenja pitanja raspodjele imovine između državnog i ostalih nivoa vlasti”, što je jedan od pet ciljeva za tranziciju OHR-a.

Dolepotpisani ambasadori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira su primili k znanju da su unutar BiH već najavljena osporavanja ustavnosti ovog zakona pred Ustavnim sudom BiH. Ambasadori smatraju da je Nalog visokog predstavnika neophodan korak kako bi se osiguralo da najviša pravosudna institucija u BiH ima priliku da odluči o zahtjevu za razmatranje ustavnosti ovog zakona prije nego što se poduzmu bilo kakva uknjižavanja imovine ili druge radnje koje bi mogle otežati daljnje aktivnosti na rješavanju pitanja državne imovine.

Dolepotpisani ambasadori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira podsjećaju sve vlasti u BiH da je njihova zakonska obaveza da postupaju u skladu sa odlukama visokog predstavnika, kao i onim Ustavnog suda BiH.

 * Članice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira koje su potpisale ovu izjavu su Kanada, Francuska, Njemačka, Italija, Japan, Ujedinjeno Kraljevstvo, Sjedinjene Države, Delegacija Evropske unije, Turska (koja predstavlja Organizaciju Islamske Konferencije), Španija i Holandija.