17.02.2011 PIC SB Ambassadors

Izjava veleposlanika zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (PIC) izražava jaku zabrinutost u svezi sa aktivnostima koje je poduzela predsjednica Federacije BiH, a sa kojima su se potpredsjednici Federacije BiH na početku suglasili, da imenuje suce Ustavnog suda Federacije BiH ne obazirući se na relevantne nadležnosti Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća i Parlamenta Federacije BiH utvrđene u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine.

Upravni odbor naglašava da Odluka predsjednice Federacije BiH od 3. veljače predstavlja udar na institucije na državnoj razini i na temeljno načelo neovisnosti pravosuđa od politike. U sukladnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonom o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine, Upravni odbor PIC-a naglašava da je mogućno imenovati samo kandidate koje predloži Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće, a njihovo imenovanje potom treba odobriti Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.  

Zbog navedenog, Upravni odbor PIC-a apelira na predsjednicu Federacije BiH da bez odlaganja poništi svoju odluku.