17.02.2011 PIC SB Ambassadors

Izjava ambasadora zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (PIC) izražava jaku zabrinutost u vezi sa aktivnostima koje je preduzela predsjednica Federacije BiH, a sa kojim su se potpredsjednici Federacije BiH na početku saglasili, da imenuje sudije Ustavnog suda Federacije BiH ne obazirući se na relevantne nadležnosti Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i Parlamenta Federacije BiH utvrđene u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine.

Upravni odbor naglašava da Odluka predsjednice Federacije BiH od 3. februara predstavlja udar na institucije na državnom nivou i na temeljno načelo neovisnosti pravosuđa od politike. U skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, Upravni odbor PIC-a naglašava da je moguće imenovati samo kandidate koje predloži Visoko sudsko i tužilačko vijeće, a njihovo imenovanje potom treba odobriti Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.  

Zbog navedenog, Upravni odbor PIC-a apelira na predsjednicu Federacije BiH da bez odlaganja poništi svoju odluku.