15.04.2011 PIC SB Ambassadors

IZJAVA UPRAVNOG ODBORA VIJEĆA ZA IMPLEMENTACIJU MIRA O MJERAMA PODUZETIM OD STRANE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE 13. APRILA *

Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira (PIC) odlučno podržavaju pravosudne institucije na državnom nivou BiH. Nadalje, Upravni odbor PIC-a najoštrije osuđuje pokušaje poput mjere koju je poduzela Narodna skupština RS 13. aprila kako bi se podrile ove institucije. Ovi pokušaji će podriti vladavinu zakona i stoga su u suprotnosti sa Daytonskim sporazumom.

Naglašavamo da je efikasan, nezavisan i nepristrasan pravosudni sistem od temeljnog značaja za vladavinu zakona, što je suštinski element funkcionalnog demokratskog društva. Efikasne i nezavisne državne pravosudne institucije su temeljni uslov za integraciju u EU i euroatlantske integracije. Zvaničnici koji podrivaju pravosudne institucije na državnom nivou nanose štetu potencijalu BiH za pristupanje EU.

Upravni odbor PIC-a pozdravlja blagovremenu izjavu koju je dala visoka predstavnica baronica Ashton u pogledu ovog pitanja, uključujući i njen poziv političkim liderima da ne podrivaju napredak koji je ostvaren do sada te da svoje bojazni riješe putem odgovarajućih institucionalnih kanala.

Ustavni sud BiH, koji je i sam daytonska institucija, je eksplicitno i nedvojbeno podržao ustavnost Državnog suda. Nadalje konstatiramo da je Parlamentarna skupština BiH usvojila Zakon o Državnom sudu BiH 2002.god. i Zakon o Tužilaštvu BiH 2003.god.. Nijedan poslanik iz oba entiteta nije glasao protiv ovih zakona u državnom Parlamentu. Podsjećamo da u skladu sa Daytonskim sporazumom entiteti imaju obavezu da u potpunosti poštuju Ustav BiH i odluke institucija BiH.     

Željeli bismo podsjetiti da autoritet visokog predstavnika, uključujući korištenje izvršnih ovlasti, ima čvrst pravni osnov u Daytonskom sporazumu i odgovarajućim rezolucijama Vijeća sigurnosti.

Ambasadori Upravnog odbora PIC-a još jednom pozivaju sve strane da podrže državne institucije Bosne i Hercegovine i da podrže vladavinu prava u interesu građana Bosne i Hercegovine. Sve strane bi trebale raditi na jačanju pravosudnih institucija a ne podrivanju efikasnosti i jurisdikcije tih institucija. Oštro osuđujemo svaki pokušaj podrivanja ovih institucija ili dovođenja u pitanje njihove legitimnosti. Nećemo dozvoliti da se takvi pokušaji ostvare.    

____________________________

* Ruska Federacija ne može se priključiti ovoj izjavi