07.07.2011 PIC SB

Коминике Савјета за имплементацију мира

Политички директори Управног одбора Савјета за имплементацију мира (Peace Implementation Council – PIC) састали су се у Сарајеву 6. и 7. јула 2011. године. Представници Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и грађанског друштва присуствовали су дијеловима састанка.

Неформирање нове владе на државном нивоу наноси озбиљну штету интересима земље и њених грађана. То спречава Босну и Херцеговину да испуни важне међународне обавезе, укључујући коначно испуњење програма 5+2. То је такође разлог успореног напретка БиХ у процесу европских интеграција. Оваква ситуација шаље негативну поруку потенцијалним страним улагачима. Угрожава приступ БиХ значајним финансијским средствима која долазе извана. Узрокује опште разочарење јавности у политичке процесе. Управни одбор PIC-а је озбиљно забринут због чињенице да су политички лидери у БиХ показали веома малу забринутост због ових посљедица, те их позива да ставе на прво мјесто интересе земље и њених грађана те да покрену озбиљан дијалог у духу компромиса, те у складу са условима дефинисаним у Општем оквирном споразуму за мир, како би осигурали формирање државне владе засноване на широкој коалицији, без даљњих одгађања. Политички лидери треба да раде тако да буду инспирација младој генерацији, а не разочарење.

Будућа коалиција на државном нивоу мора бити посвећена остварењу хитног и конкретног напретка у погледу бројних питања, укључујући реформе које су неопходне за европске и евро-атлантске интеграције. Органи власти БиХ морају предузети мјере да ускладе Устав земље са пресудом Европског суда за људска права у случају Сејдић-Финци и усвојити законе на државном нивоу о државној помоћи и попису становништва, како би БиХ остварила даљњи напредак на свом путу интеграције у Европској унији (ЕУ). Управни одбор PIC-а такође је истакао значај побољшања ефикасности и функционалности државних институција, између осталог и путем неопходних уставних промјена, донесених у складу са постојећим уставним одредбама. Земља мора предузети све мјере како би се осигурала владавина права и мораће бити у стању да донесе и спроведе законе и прописе ЕУ. Нови органи власти треба да наставе са напорима на реформи јавне управе, који су кључни да би се одговорило на потребе грађана и од суштинске важности за напредак на путу европских интеграција. У том духу, Управни одбор PIC-а позвао је органе власти на свим нивоима у Босни и Херцеговини да се руководе принципима професионализма, политичке неутралности и попуњавања радних мјеста у јавној управи које је засновано на квалификацијама кандидата. Чланице NATO-а у саставу Управног одбора PIC-а и Јапан позвали су нове органе власти да реализују неопходне мјере како би омогућили покретање Акционог плана за чланство БиХ у NATO савезу.

Управни одбор PIC-а поздравио је формирање Парламентарне скупштине БиХ, те чињеницу да су ентитетске и многе кантоналне владе сада у потпуности функционалне. Позвао је преостале кантоне да формирају нове владе што је прије могуће.

У складу са недвосмисленим опредјељењем ЕУ да БиХ омогући перспективу у Унији, Управни одбор PIC-а је поздравио даљње јачање ангажмана ЕУ у БиХ, те именовање Петера Соренсена на мјесто шефа Делегације ЕУ, које је извршено у оквиру стратегије ЕУ за БиХ усвојене од стране Савјета ЕУ за спољне послове у марту 2011. године. Управни одбор PIC-а се нада блиској сарадњи и координацији између појачаног присуства ЕУ, високог представника у БиХ и других представника међународне заједнице, у складу са њиховим постојећим улогама.Управни одбор PIC-а је примио к знању став ЕУ да мисије из домена заједничке безбједносне и одбрамбене политике, прије свега EUPM и EUFOR – Операција Althea, представљају значајне елементе свеукупне стратегије ЕУ за БиХ, те да ће бити под редовним разматрањем на основу ситуације на терену.

Управни одбор PIC-а истакао је своје недвосмислено опредјељење за очување територијалног интегритета и суверенитета БиХ. Управни одбор PIC-а потврдио је своју пуну подршку високом представнику, који ће наставити осигуравати пуно поштовање Општег оквирног споразума за мир и извршавати свој мандат у складу са Анексом 10 и релевантним резолуцијама Савјета безбједности УН-а, који остају непромијењени. Управни одбор PIC-а подсјетио је све стране на њихову обавезу пуног поштовања Општег оквирног споразума за мир, свих његових анекса и одлука високог представника. Управни одбор PIC-а је нагласио да ће међународна заједница задржати неопходне инструменте за супротстављање деструктивним тенденцијама, те да неће дозволити покушаје угрожавања Дејтонског мировног споразума.

Управни одбор PIC-а примио је к знању позитивну одлуку органа власти Републике Српске (РС) од 1. јуна, да повуку одлуку од 13. априла о референдуму, који је био неприхватљив. У том контексту, поздравио је почетак структурисаног дијалога о правосуђу под вођством ЕУ и изразио подршку препорукама са првог састанка у вези са потребом да се до краја доведе имплементација државне стратегије за процесуирање ратних злочина и реформу правосудног сектора. Такође је поновио да закључци које је НСРС усвојила 13. априла не ослобађају органе власти РС обавеза из Општег оквирног споразума за мир, а специјално из Анекса 4. и 10. тог Споразума. Управни одбор PIC-а такође је осудио и одбацио честе штетне изјаве неких јавних званичника којима се доводи у питање територијални интегритет БиХ, те се пријети једностраним промјенама уставне структуре земље.[1]

Управни одбор PIC-а позвао је све органе власти да осигурају одговарајуће функционисање институција на свим нивоима. Посебно је нагласио да се не смију угрожавати надлежности на државном нивоу. Изразио је јаку подршку правосудним институцијама БиХ и другим реформама које су спроведене у контексту испуњавања обавеза из Општег оквирног споразума за мир и даљњих стандарда интеграције у ЕУ и NATO. Нагласио је потребу да се хитно усвоји државни буџет за 2011. годину, којим би се осигурао довољан приход за ефикасно функционисање институција на државном нивоу. Управни одбор PIC-а даље је апеловао на релевантне органе да усвоје Глобални фискални оквир како би се омогућила расподјела нераспоређене међународне финансијске помоћи.

Управни одбор PIC-а изразио је озбиљну забринутост због чињенице да након посљедње сједнице Одбора није дошло до напретка у смислу испуњења преосталих циљева и услова из програма 5+2. Испуњење тог програма и даље је неопходно за затварање Канцеларије високог представника. Управни одбор PIC-а очекује да ће ускоро бити обавијештен о препоруци супервизора за Брчко и високог представника о затварању Арбитражног вијећа за Брчко, што би Управном одбору PIC-а омогућило да донесе одлуку о окончању супервизије за Брчко. Управни одбор подсјећа ентитете на важне и обавезујуће дужности које проистичу из Коначне одлуке за Брчко и Устава БиХ. Са интересовањем је примио к знању разне активности које се односе на Дистрикт Брчко, између осталог и усвајање Декрета од стране Владе РС 6. јула, у вези са картографским публикацијама територије РС и очекује да одмах буде обавијештен о његовим практичним учинцима.

Управни одбор PIC-а поздравио је хапшење и изручење Ратка Младића Међународном суду за злочине почињене у бившој Југославији (МКСЈ) у Хагу. У том смислу, Управни одбор PIC-а очекује наставак сарадње органа власти БиХ са МКСЈ, те пуну подршку за институције БиХ у процесуирању ратних злочина. Управни одбор PIC-а још једном је потврдио да се геноцид у Сребреници, ратни злочини и злочини против човјечности почињени у току сукоба у БиХ не смију заборавити нити порицати. Управни одбор PIC-а још једном изражава искрено саосјећање са жртвама злочина почињених у току сукоба.

Управни одбор PIC-а поновио је раније позиве на имплементацију “Ревидиране стратегије за имплементацију Анекса 7”.

Управни одбор PIC-а нагласио је важност слободе изражавања и слободних и независних медија, укључујући и одговарајућа надзорна тијела и регулаторне механизме. Позвао је власти да осигурају да новинари могу несметано радити. Апеловао је на све медије да извјештавају објективно и у складу са највишим међународним стандардима.

Управни одбор PIC-а подсјетио је све стране на њихове обавезе из Анекса 2. Општег оквирног споразума за мир у вези са међуентитетском линијом разграничења, те поново изразио своју подршку сталном ангажману EUFOR-а и NATO-а у вези са међуентитетском линијом разграничења.

Управни одбор PIC-а изразио је подршку регионалној сарадњи и помирењу као темељном механизму за превазилажење разлика и успостављање складних односа између БиХ и сусједних земаља. Посебно је поздравио недавно јачање дијалога на државном врху између власти БиХ и сусједних земаља, те се нада новим иницијативама чији је циљ даљње јачање тог тренда. Међу напорима усмјереним ка помирењу треба да се нађе и приступ образовању који ће бити више окренут ка будућности и интеграцији.

Сљедећи састанак Управног одбора PIC-а одржаће се у Сарајеву 30. новембра и 1. децембра 2011. године.

________________________________________

[1] Руска Федерација се не слаже са овим ставом. Међутим, Руска Федерација подржава почетак структурисаног дијалога о сектору правосуђа са ЕУ.