03.10.2011 PIC SB Ambassadors

Izjava veleposlanika zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Na današnji dan prije godinu dana građani Bosne i Hercegovine dali su svoj glas. Međutim, oni još uvijek čekaju formiranje Vijeća ministara.

Sastanak održan u Brčkom prošlog tjedna pokazao je da je većina stranačkih lidera spremna poduzeti konstruktivne mjere i pronaći kompromis kako bi postigli dogovor koji bi omogućio formiranje novog Vijeća ministara.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira danas poziva šestoricu stranačkih lidera da ispune svoju demokratsku odgovornost prema građanima BiH i postignu konačan dogovor o formiranju Vijeća ministara. Stranački lideri sada moraju poduzeti mjere koje su neophodne za postizanje dogovora.

Upravni odbor također poziva stranačke lidere i postojeće institucije BiH da finaliziraju i provedu dogovore o pitanjima koja se tiču pristupanja Europskoj uniji, kao što je zakon o državnoj pomoći, konkretne mjere da se provede odluka Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, te zakon o popisu stanovništva. Ovo bi omogućilo BiH da ostvari napredak u procesu europskih integracija. Rješavanje pitanja vojne imovine je jednako važno za napredak BiH ka euro-atlantskim strukturama.

Dok BiH stagnira u ekonomskom i političkom smislu, sve tri susjedne zemlje su ostvarile značajan napredak u procesu integracije u EU. Došlo je vrijeme da i Bosna i Hercegovina poduzme odlučne korake u tom pravcu.