13.12.2011 PIC SB

Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC) održali su sastanak u Sarajevu 12. i 13. decembra, razmotrivši izazove sa kojima će se Bosna i Hercegovina suočavati u 2012. godini, u kojoj će vjerovatno vladati teške ekonomske prilike u regionu i svijetu.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira pozdravio je ojačanu ulogu EU u BiH nakon dolaska novog šefa Delegacije EU/specijalnog predstavnika EU koji predvodi aktivnosti u pružanju podrške Bosni i Hercegovini u pogledu pitanja koja se odnose na EU. Odbor je također pozdravio i tijesnu saradnju koja je uspostavljena između predstavnika ojačanog prisustva EU, drugih aktera unutar međunarodne zajednice i visokog predstavnika u BiH, čiji je mandat usredsređen na implementaciju Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Upravni odbor je ocijenio da su rezultati koji su postignuti nakon izbora u oktobru 2010. godine daleko od očekivanih, kako za građane BiH tako i za predstavnike međunarodne zajednice, te je izrazio duboko razočarenje zbog političke stagnacije koja je obilježila posljednjih 14 mjeseci.

Upravni odbor je pozvao političke lidere i izabrane predstavnike da prepoznaju hitnost situacije i ispune svoje obaveze, te da intenziviraju dijalog kako bi se postigao kompromis bez daljnjeg odlaganja u cilju poduzimanja sljedećih aktivnosti:

  • Imenovati novo Vijeće ministara
  • Usvojiti globalni fiskalni okvir i državni budžet koji će osigurati potpuno funkcioniranje državnih institucija i ispunjenje međunarodnih obaveza BiH
  • Poduzeti hitne mjere u cilju promoviranja ekonomskog rasta i stimuliranja zapošljavanja
  • Ispuniti zahtjeve koji će osigurati napredak ka EU integracijama.
  • NATO članice Vijeća za provedbu mira i Japan su pozvali vlasti BiH da dovrše neophodne mjere kako bi bio omogućen početak provedbe Akcionog plana za članstvo u NATO-u.

Upravni odbor PIC-a pozvao je sve relevantne strane da formiraju zajedničku komisiju za pripremu preciznog opisa međuentitetske linije razgraničenja i da dostave informacije neophodne za njen rad, prema zahtjevu iz Aneksa 2 Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Upravni odbor PIC-a je podsjetio političke lidere i nadležne institucije na potrebu da se zaštite postignute reforme i dovrši program 5+2, što ostaje neophodan uslov za zatvaranje Ureda visokog predstavnika.

Upravni odbor PIC-a pozdravio je kao pozitivan korak činjenicu da su vlasti RS 1. decembra objavile kartu na kojoj se vidi da u  Brčko Distriktu ne postoji međuentitetska linija razgraničenja, u skladu sa Konačnom odlukom o Brčkom. Imajući to u vidu, Upravni odbor PIC-a će ekspeditivno raditi s namjerom donošenja odluke o okončanju režima supervizije u Brčkom do sljedeće sjednice PIC-a, te će pri tome razmotriti načine da se zadrži Arbitražni tribunal koji je osnovan u skladu sa Aneksom 2. Opšteg okvirnog sporazuma za mir, kako bi rješavao sve sporove u vezi sa važnim i obavezujućim obavezama koje proističu iz Konačne odluke o Brčkom.[1]

Upravni odbor PIC-a izrazio je zabrinutost zbog neprovođenja odluke Ustavnog suda BiH o izbornom sistemu u Mostaru.

Podsjećajući na svoje ranije komunikee i deklaracije, Upravni odbor PIC-a podvukao je svoju nedvosmislenu opredijeljenost za teritorijalni integritet i suverenitet BiH. Upravni odbor je ponovo istakao svoju punu podršku visokom predstavniku, koji će nastaviti da osigurava puno poštivanje Opšteg okvirnog sporazuma za mir i da vrši svoj mandat u skladu sa Aneksom 10. i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, koji ostaje nepromijenjen. Upravni odbor PIC-a podsjetio je sve strane na njihovu obavezu da u potpunosti poštuju Dejtonski sporazum, sve njegove anekse i odluke visokog predstavnika. Upravni odbor PIC-a je podvukao da međunarodna zajednica zadržava potrebne instrumente za poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Upravni odbor PIC-a održat će svoju sljedeću sjednicu 22. i 23. maja 2012. u Sarajevu.[1] Uzimajući u obzir osjetljivu političku atmosferu u Bosni i Hercegovini i nejasnoće kada je u pitanju obavezujuća priroda ove karte, Turska izražava rezerve u vezi sa ovim paragrafom.