13.12.2011 Sarajevo

Konferencija za medije nakon sjednice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Visoki predstavnik Valentin Inzko:

Hvala vam što ste došli. Primjerci Communiquea bit će vam dostavljeni čim budu dostupni, mislim, ubrzo, ali sam želio razgovarati sa vama kako bih vam dao detaljniji uvid u ono o čemu je razgovarano i što je odlučeno na sastanku. Prije svega, dopustite mi da kažem da je sastanak bio uspješan, dosta smo obradili i otvoreno se bavili izazovima, sa fokusom na praktična rješenja. Želio bih istaknuti jednoglasnost i jasno jedinstvo svrhe Upravnog odbora PIC-a u svezi sa velikim izazovima sa kojima se ova zemlja suočava. Ovaj sastanak se uglavnom bazirao na onome što dolazi u svezi sa problemima sa kojima će se Bosna i Hercegovina morati suočiti u 2012. godini. Evo nekih ključnih tačaka o kojima smo razgovarali.

Ako želimo vidjeti neophodan napredak u 2012. godini, tada nam je neophodno Vijeće ministara, ili, kako su neki od članova kazali, ako ne bude Vijeća ministara, tada nam je potrebno u potpunosti funkcionalno sadašnje, odlazeće Vijeće ministara. Ali potrebna nam je vlada koja radi. Neuspjeh sporazuma o Vijeću ministara umanjuje pouzdanje građana i međunarodne zajednice u odlučnost lidera da izmijene političku i društvenu dinamiku u Bosni i Hercegovini. Zbog ovoga, Bosna i Hercegovina mora se suočiti sa velikim izazovima, uključivši globalnu ekonomsku krizu, smanjivanje investicija i povećanu nezaposlenost u zemlji ako ne bude ustanovljena odgovarajuća vlast na državnoj razini. To je također nanijelo štetu statusu zemlje kod međunarodnih kreditnih rating agencija, kao što znate, Bosna i Hercegovina je nedavno dobila niži status.

PIC je također razmatrao trenutni ćorsokak u postizanju sporazuma o proračunu BiH za ovu godinu, kao i za sljedeću, radi se, naravno, o proračunu na državnoj razini. PIC je razmotrio neuspjeh političkih aktera da započnu provedbu odluka Ustavnog suda BiH o određenim elementima izbornog sustava u Mostaru unutar za to predviđenog roka utvrđenog od strane Suda, a ovaj rok je vrlo važan jer iduće godine imamo izbore, i u Mostaru, a kako bi izbori bili provedeni na propisan i valjan način, sve treba biti spremno puno prije samih izbora. Napori moraju biti učinjeni na vrijeme kako bi se primijenio novi sustav na općinskim izborima u listopadu sljedeće godine i to je ono na čemu partije trebaju snažno raditi kako bi se ovo pitanje riješilo na vrijeme.

PIC je također razmatrao situaciju u Brčkom, pozdravljajući odluku Vlade Republike Srpske o mapama. Kao što znate, Vlada RS je nedavno, 1. prosinca, izdala novu mapu, mi smo je primili prije nekoliko dana, tako da je ova mapa ušla u današnja razmatranja. To također dokazuje da uvjetovanje ima efekta, ne uvijek, ali u ovom slučaju mi smo tražili novu mapu i to je učinjeno. Supervizor za Brčko je ovdje sa nama, pa ću njemu, nakon što završim, prepustiti da pitanja Brčkog iznese detaljinije.

Važan element na ovom sastanku PIC-a bilo je jutrošnje izvješće ministra financija Vrankića. Uz prezentaciju ministra Vrankića, MMF je ponudio vrijedne ocjene o ekonomskoj i situaciji sa proračunom. Političke opstrukcije spriječile su Fiskalno vijeće BiH da radi na odgovarajući način. To je također spriječilo postizanje sporazuma o državnom proračunu, što znači da bi usluge građanima diljem zemlje mogle biti dovedene u pitanje za određene skupine ljudi u 2012. godini.

Također smo razmatrali pitanje ispunjavanja 5+2 uvjeta. Nažalost, uz iznimku određenih pozitivnih vijesti iz Brčkog, u osnоvi nije bilo napretka od našeg posljednjeg susreta.

PIC je također informiran o naporima da se ubrza proces povratka izbjeglica. Nakon Regionalne konferencije koja se u studenome održala u Beogradu, Donorska konferencija održat će se u travnju sljedeće godine u Sarajevu. Ova konferencija bavit će se onime što je potrebno da bi se implementirala revidirana strategija provedbe Aneksa VII, koju je usvojio BiH Parlament 2010. godine, uključivši potrebe 8 600 stanovnika kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini.

PIC je također pozdravio poboljšanje rezultata na uništavanju naoružanja visokog rizika, posebice u provedbi članka 3. Konvencije o zabrani kazetnog noružanja, ali je primijetio da, općenito, uništavanje opasnih materija i naoružanja treba biti ubrzano.

PIC je razmatrao napredak, određeni napredak u obrazovnoj reformi, što je važno za širi proces pomirenja. PIC je istaknuo da će kvalitetan obrazovni sustav, koji je interkulturalan, inkluzivan i nediskriminatoran, pridonijeti dugotrajnom miru i stabilnosti zemlje.

Izaslanstva PIC-a i dalje izražavaju zabrinutost glede provođenja Strategije o ratnim zločinima i traže povećanje napora instituacija BiH u procesuiranju ratnih zločina. Izaslanstva pozdravljaju dolazak posebnog predstavnika Europske unije i blisku suradnju ureda OHR-a i EUSR-a, ali u isto vrijeme izražava zabrinutost jer politički lideri još uvijek nisu pozitivno reagirali na europska pitanja. Također su osudili napade na državne institucije i Dayton, što samo ugrožava napredak.

PIC je jasno kazao na ovome sastanku da OHR uživa njegovu punu potporu glede izazova Daytonskom mirovnom ugovoru, uključivši suverenitet i integritet Bosne i Hercegovine. Dakle, PIC je dao punu potporu, kao što je to učinilo i Vijeće sigurnosti UN-a sredinom studenog. PIC je također dao punu potporu visokom predstavniku i Uredu visokog predstavnika. Ova funkcija je i dalje neophodna, a ja, kao visoki predstavnik, nastavit ću osiguravati da taj mandat u potpunosti bude izvršen. OHR i PIC, zajedno sa narodima Bosne i Hercegovine, zajedno će učiniti napore da ta budućnost postane realnost, a to će se desiti mnogo prije ako budemo vidjeli promjenu stavova koje su do sada neki politički lideri ispoljili. A ta promjena je uistinu neophodna. Sa ovog sastanka izlazim uvjeren da postoje praktična rješenja ozbiljnih problema sa kojima se ova zemlja suočava, i, više no ikad, kao visoki predstavnik, posvećen sam tome da pomognem relevantnim akterima da se o ovim rješenjima usuglase i provedu ih u praksu.

Kako je Brčko bilo prilično važna tema tijekom sastanka PIC-a, sada ću dati riječ supervizoru za Brčko koji će vam dati više detalja o našim razgovorima. Hvala.

Prvi zamjenik visokog predstavnika Roderick Moore:

Hvala, visoki predstavniče. Dobar dan. Prema Konačnoj odluci, nije na supervizoru za Brčko, nego na Upravnom odboru, Upravnom odboru PIC-a, koji je na kraju zadužen da donosi odluke, da odluči da li će ukinuti režim supervizije, tako da danas neću govoriti u ime Upravnog odbora, nego ću podijeliti svoja zapažanja o prilično intenzivnim razogovorima koji su vođeni o Brčkom, kao što je to nagovijestio visoki predstavnik. A ona, naravno, nisu nova, stajao sam pred vama u više navrata i isticao da je pitanje Brčkog bilo detaljno razmatrano i na ranijim sastancima Upravnog odbora PIC-a. Prvo što bih želio kazati je da Upravni odbor danas nije donio odluku o ukidanju supervizije. Režim supervizije u Brčkom ostaje nepromijenjen. Ali, drugo što bih želio kazati jest nešto što je visoki predstavnik kazao prije nekoliko trenutaka, a to je da je Upravni odbor jednoglasno pozdravio napredak, posebice usvajanje novog dekreta u Republici Srpskoj, o mapi, koji čini se da ukazuje na to da ne postoji međuentitetska linijarazgraničenja na teritoriju Brčko Distrikta, što je, naravno, jedna od ključnih odredaba Konačne odluke o Brčkom, i također, čini se da pokazuje vrlo važan korak naprijed u smislu ispunjavanja obveza Republike Srpske u izvršavanju obveza prema Konačnoj odluci u pogledu Odluka supervizora i drugih pravnih akata.

Mislim da u Upravnom odboru postoji generalno osjećaj da je ovim korakom Republika Srpska otvorila vrata jednom procesu, razgovorima koji će se, da upotrijebim izraz iz Communiquea, brzo odvijati u narednim tjednima i mjesecima, a što bi moglo da dovede do donošenja odluke o ukidanju režima supervizije. Ne postoji obveza, ali sasvim sigurno postoji pozitivan impuls u smislu postizanja tog cilja. Moram ovdje istaknuti da je Turska izrazila rezerve, uzimajući u obzir krhku političku atmosferu u Bosni i Hercegovini, nejasnoće u svezi odluke koju je donijela Vlada Republike Srpske i to da li je ova mapa, koja je usvojena u Banjaluci, obvezujuće prirode. Tijekom sljedećih nekoliko tjedana i mjeseci, pretpostavljam da će se članovi Upravnog odbora konzultirati u svezi Aneksa II, Aneks II je dio Daytona iz kojeg proizlazi arbitražni proces u Brčkom, a tu su i dva entiteta, koja će, pretpostavljam, biti u konzultacijama sa Brčko Distriktom, a to je sasvim sigurno i moja preporuka. Također pretpostavljam da će se članovi Upravnog odbora kod kuće konzultirati sa domaćim parlamentima, kongrеsima i tako dalje. Još jedan važan element današnjih razgovora ticao se ne samo režima supervizije, nego i statusa Arbitražnog tribunala u Brčkom, koji je ustanovljen, kao što znate, ili predviđen, Aneksom II Daytona 1995. godine i formiran nedugo nakon toga, a to je tijelo koje je ustanovilo režim supervizije i dovelo do donošenja Konačne odluke 1999. godine, što je također dovelo i do ustanovljavanja Brčko Distrikta. A razmišljalo se i o tome da li bi Arbitražni tribunal nastavio postojati, možda, čak i nakon eventualnog kraja supervizije.

Hvala.