13.01.2012 PIC SB Ambassadors

Izjava ambasadora zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira pozdravili su jučerašnje glasanje kojim je potvrđeno imenovanje Vjekoslava Bevande na poziciju  predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, što je značajan korak u provedbi dogovora lidera političkih stranaka postignutog u decembru 2011. godine. Nadamo se da će nadležne institucije, uz podršku šest političkih stranaka zastupljenih u novom Vijeću ministara, hitno poduzeti potrebne aktivnosti kako bi potvrdili Vijeće ministara u punom sazivu, usvojili globalni fiskalni okvir i budžet za 2012. godinu kojim bi se osiguralo potpuno funkcioniranje institucija na državnom nivou i ispunjavanje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, te da će usvojiti odluke potrebne za integraciju u EU, na što je u decembru 2011. pozvao Upravni odbor Vijeća za provedbu mira. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira iz zemalja članica NATO-a i Japana i dalje pozivaju vlasti BiH da završe proces poduzimanja aktivnosti potrebnih za početak provedbe Akcionog plana za članstvo BiH u NATO-u.