01.02.2012 PIC SB Ambassadors

Изјава амбасадора Управног одбора Савјета за имплементацију мира

Амбасадори Управног одбора Савјетаза имплементацију мира састали су се у Сарајеву 31. јануара 2012. године и изразили забринутост у погледу чињенице да је функционисање институција БиХ и испуњење међународних обавеза БиХ доведено под знак питања због тога што закони о буџету институција и међународних обавеза БиХ за 2011. и 2012. годину и даље нису усвојени. Амбасадори Управног одбора Савјета за имплементацију мира су такође изразили забринутост у вези са начином на који се спроводи поступак усвајања  буџета за 2011. годину. 

Иако је рок за усвајање буџета за 2011. годину истекао 31. децембра 2010. године, а рок за усвајање буџета за 2012. годину 31. децембра 2011. године, ни један од два закона није усвојен.

Амбасадори Управног одбора Савјета за имплементацију мира апелују на надлежне власти, Савјет министара, Предсједништво и Парламентарну скупштину да приступе усвајању Закона о буџету институција и међународних обавеза за 2012. годину и глобалног фискалног оквира за 2012.-2014. у складу са поступком предвиђеним Уставом БиХ и законом. Амбасадори истичу важност извршења ове обавезе на вријеме и на основу компромиса. У том погледу, они подржавају напоре и даљњу водећу улогу Делегације ЕУ по овом питању.