01.02.2012 PIC SB Ambassadors

Izjava veleposlanika Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Veleposlanici Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira sastali su se u Sarajevu 31. siječnja 2012. godine i izrazili zabrinutost glede činjenice da je funkcioniranje institucija BiH i ispunjenje međunarodnih obveza BiH dovedeno pod znak pitanja zbog toga što zakoni o proračunu institucija i međunarodnih obveza BiH za 2011. i 2012. godinu i dalje nisu usvojeni. Veleposlanici Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira su također izrazili zabrinutost u svezi sa načinom na koji se provodi postupak usvajanja  proračuna za 2011. godinu. 

Iako je rok za usvajanje proračuna za 2011. godinu istekao 31. prosinca 2010. godine, a rok za usvajanje proračuna za 2012. godinu 31. prosinca 2011. godine, niti jedan od dva zakona nije usvojen.

Veleposlanici Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira apeliraju na nadležne vlasti, Vijeće ministara, Predsjedništvo i Parlamentarnu skupštinu da pristupe usvajanju Zakona o proračunu institucija i međunarodnih obveza za 2012. godinu i globalnog fiskalnog okvira za 2012.-2014. u sukladnosti sa postupkom predviđenim Ustavom BiH i zakonom. Veleposlanici ističu važnost izvršenja ove obveze na vrijeme i na temelju kompromisa. U tom pogledu, oni podržavaju napore i daljnju vodeću ulogu Delegacije EU po ovom pitanju.