17.02.2012 PIC SB Ambassadors

Изјава амбасадорâ Управног одбора Савјета за имплементацију мира *

Амбасадори Управног одбора Савјета за имплементацију мира (PIC), изузев Русије, понављају своју недвосмислену подршку свим правосудним институцијама Босне и Херцеговине и подвлаче да је професионалан, непристран, независан и одговоран правосудни систем од фундаменталног значаја за учвршћивање владавине права у земљи, што представља суштински елемент функционалне демократије.

Изражавајући забринутост у погледу текућих покушаја да се поткопа ефективно функционисање правосуђа те нарочито правосудних институција на државном нивоу, доле потписани амбасадори Управног одбора Савјета за имплементацију мира позивају све органе власти у БиХ да се суздрже од поступака или изјава који би могли довести до политизације концепта  правде, као и да пруже сву подршку неопходну за даље јачање правосуђа на државном нивоу и за реафирмисање његовог кредибилитета у очима грађана. 

Доле потписани амбасадори Управног одбора Савјета за имплементацију мира сматрају да структурални дијалог о правосуђу између ЕУ и БиХ, који је започет у јуну 2011. године, представља једини одржив форум за усклађивање правосудног система БиХ саправном стечевином ЕУ (acquis communautaire) с циљем да се осигура ефективније, модернизовано и консолидовано функционисање постојећег правосудног система и свих његових институција, те да се омогући несметано напредовање у остваривању програма везаног за ЕУ након што започну преговори о чланству. 

Доле потписани амбасадори Управног одбора Савјета за имплементацију мира такође охрабрују потписивање једног протокола између Тужилаштва БиХ и Тужилаштва за ратне злочине Републике Србије о размјени информација и доказа у предметима ратних злочина. Закључивање једног таквог протоколатакође би помогло да се унаприједи регионална сарадња, повјерење и помирење.

 

* Чланови Управног одбора Савјета за имплементацију мира који су потписали ову изјаву су Канада, Француска, Њемачка, Италија, Јапан, Велика Британија, Сједињене Америчке Државе, Европска унија, Турска (која представља Организацију исламске сарадње), Шпанија и Холандија.