17.02.2012 PIC SB Ambassadors

Izjava veleposlanikâ Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira *

Veleposlanici Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC), izuzev Rusije, ponavljaju svoju nedvojbenu potporu svim pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine i podvlače da je profesionalan, nepristran, neovisan i odgovoran pravosudni sustav od temeljnog značaja za učvršćivanje vladavine prava u zemlji, što predstavlja suštinski element funkcionalne demokracije.

Izražavajući zabrinutost glede tekućih pokušaja da se potkopa efektivno funkcioniranje pravosuđa te posebice pravosudnih institucija na državnoj razini, dole potpisani veleposlanici Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira pozivaju sve organe vlasti u BiH da se uzdrže od postupaka ili izjava koji bi mogli dovesti do politizacije koncepta  pravde, kao i da pruže svu potporu neophodnu za dalje jačanje pravosuđa na državnoj razini i za reafirmiranje njegovog kredibiliteta u očima građana. 

Dole potpisani veleposlanici Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira smatraju da strukturalni dijalog o pravosuđu između EU i BiH, koji je započet u lipnju 2011. godine, predstavlja jedini održiv forum za usuglašavanje pravosudnog sustava BiH s pravnom stečevinom EU (acquis communautaire) s ciljem da se osigura efektivnije, modernizirano i konsolidirano funkcioniranje postojećeg pravosudnog sustava i svih njegovih institucija, te da se omogući neometano napredovanje u ostvarivanju programa vezanog za EU nakon što započnu pregovori o članstvu.  

Dole potpisani veleposlanici Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira također ohrabruju potpisivanje jednog protokola između Tužiteljstva BiH i Tužiteljstva za ratne zločine Republike Srbije o razmjeni informacija i dokaza u predmetima ratnih zločina. Zaključivanje jednog takvog protokola također bi pomoglo da se unaprijedi regionalna suradnja, povjerenje i pomirenje.

 

* Članovi Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira koji su potpisali ovu izjavu su Kanada, Francuska, Njemačka, Italija, Japan, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, Europska unija, Turska (koja predstavlja Organizaciju islamske suradnje), Španjolska i Nizozemska.