01.11.2012 OHR

Poštivanje ključnih načela i standarda utire put napretku

Pozdravljajući povratak političkom dijalogu kojim se utire put ka okončanju previranja na državnoj razini, visoki predstavnik Valentin Inzko je ponovio da je “od suštinskog značenja da političke stranke i institucije podržavaju načela demokracije, dobre uprave i vladavine zakona, koji predstavljaju samu srž kako Mirovnog sporazuma tako i bosanskohercegovačkih napora na putu euro-atlantskih integracija. Pravosuđe, državna služba temeljena na sposobnostima i Središnja banka primjeri su institucija koje moraju biti nezavisne i apsolutno slobodne od političkog utjecaja, kao što ne može biti ni sumnji u pravičnost i transparentnost izbora”.

Visoki predstavnik je dalje istaknuo: “Još nisam vidio inicijative o kojima se razgovara. Kao i obično, ja ću ovo pitanje, kao i sva buduća pitanja, procijeniti u svjetlu ovih standarda, uzimajući u obzir dugotrajnu politiku Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira da je neprihvatljiv svaki pokušaj poništavanja prethodno provedenih reformi, slabljenja postojećih državnih institucija ili nepoštivanja fundamentalnih načela Mirovnog sporazuma”.

Visoki predstavnik jasno je istaknuo da i on i ostali članovi međunarodne zajednice sa velikom pozornošću prate zbivanja i da će poticati stranke da nastave sa dijalogom na konstruktivan i državotvoran način, a posebice u okviru nadležnih institucija, te će se starati da osigura da sve njihove inicijative budu u sukladnosti s odgovarajućim standardima i obvezama.