01.11.2012 OHR

Poštivanje ključnih principa i standarda utire put napretku

Pozdravljajući povratak političkom dijalogu kojim se utire put ka okončanju previranja na državnom nivou, visoki predstavnik Valentin Inzko je ponovio da je “od suštinskog značaja da političke stranke i institucije podržavaju principe demokracije, dobre uprave i vladavine zakona, koji predstavljaju samu srž kako Mirovnog sporazuma tako i bh. napora na putu evroatlantskih integracija. Pravosuđe, državna služba zasnovana na sposobnostima i Centralna banka primjeri su institucija koje moraju biti nezavisne i apsolutno slobodne od političkog utjecaja, kao što ne može biti ni sumnji u pravičnost i transparentnost izbora”.

Visoki predstavnik je dalje naglasio: “Još nisam vidio inicijative o kojima se razgovara. Kao i obično, ja ću ovo pitanje, kao i sva buduća pitanja, procijeniti u svjetlu ovih standarda, uzimajući u obzir dugotrajnu politiku Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira da je neprihvatljiv svaki pokušaj poništavanja prethodno provedenih reformi, slabljenja postojećih državnih institucija ili nepoštivanja fundamentalnih principa Mirovnog sporazuma”.

Visoki predstavnik jasno je istakao da i on i ostali članovi međunarodne zajednice sa velikom pažnjom prate zbivanja i da će podsticati stranke da nastave sa dijalogom na konstruktivan i državotvoran način, a posebno u okviru nadležnih institucija, te će se starati da osigura da sve njihove inicijative budu u skladu s odgovarajućim standardima i obavezama.