14.03.2013 PIC SB AMBASSADORS

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH mora što prije glasati o kandidatima nominiranim za funkcije na Ustavnom sudu

Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira duboko su zabrinuti zbog dosadašnjeg neuspjeha da se popune upražnjena mjesta u okviru Ustavnog suda Federacije BiH i Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa kako bi se osiguralo propisno funkcioniranje ovih institucija. Ove aktivnosti su od presudnog značaja za osiguranje vladavine prava i propisnog funkcioniranja ključnih institucija Federacije Bosne i Hercegovine.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u svom Communiqueu od 30. novembra 2012. godine kaže: „Konstruktivan pristup svih stranaka ima suštinski značaj. Da bi se osigurala sposobnost Ustavnog suda Federacije BiH da u tom pogledu ispuni svoju ustavnu ulogu, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira je apelirao na sve nadležne organe vlasti da bez dodatnih odlaganja popune upražnjena mjesta na Sudu.“

Pozdravljamo odluku predsjednika Federacije da, uz suglasnost dvojice potpredsjednika,  imenuje sudije sa spiska kandidata koje je odobrilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće, u skladu s Ustavom i zakonom, kako bi se popunila upražnjena mjesta na Ustavnom sudu Federacije. Dom naroda Parlamenta Federacije BiH sada mora što prije glasati o predloženim kandidatima.

Uzimajući u obzir da ovaj najosnovniji uslov nije ispunjen tokom protekle četiri godine, očekujemo od institucija Federacije da odmah djeluju kako bi ispunile ovu suštinsku obavezu definiranu Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.