23.05.2013 PIC SB

Communique Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira *

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC) sastali su se u Sarajevu 22. i 23. svibnja 2013. Također, održali su sastanak i sa predsjedateljem i zamjenikom predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira duboko je zabrinut zbog nedostatka napretka na planu reformi, što je prouzročilo daljnje zaostajanje BiH za ostatkom regiona, posebice glede integracije u Europsku uniju. Upravni odbor je pozvao političke lidere i institucije da pojačaju svoje napore u cilju osiguranja napretka BiH.

Upravni odbor je izrazio zabrinutost zbog nedostatka napretka u realizaciji programa 5+2 i istaknuo je potrebu za okončanjem programa 5+2, što ostaje neophodni uvjet za zatvaranje OHR-a. U sukladnosti sa svojim prethodnim communiqueima, Upravni odbor je pozvao nadležne vlasti BiH da poduzmu neophodne mjere u cilju rješavanja preostalih pitanja. Upravni odbor je izrazio zabrinutost zbog stalnog izostanka napretka.

Podsjećajući još jednom da su politički lideri BiH naznačili da su europske integracije ključni prioritet, Upravni odbor je izrazio žaljenje zbog toga što politički lideri nisu bili u stanju postići političko rješenje za provedbu presude Sejdić-Finci u sukladnosti s obvezama BiH kao članice Vijeća Europe i prema Sporazumu o stabiliziranju i pridruživanju/Prijelaznom sporazumu. U tom kontekstu, Upravni odbor je pozvao relevantne vlasti i političke lidere da pojačaju svoje napore kako bi se ubrzao napredak BiH u pravcu EU.

Upravni odbor dijeli zabrinutost visokog predstavnika zbog spremnosti vlasti na svim razinama da zanemare ustavne i zakonske odredbe u interesu političke koristi. Upravni odbor je također podsjetio vlasti na njihovu ustavnu obvezu da implementiraju sve odluke ustavnih sudova.

Upravni odbor poziva sve nadležne organe da udvostruče napore na zaštiti i unapređenju vladavine prava i borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala u Bosni i Hercegovini. Upravni odbor također poziva sve relevantne razine vlasti da odobre dovoljno sredstava iz svojih proračuna da se omogući procesuiranje predmeta ratnih zločina.

Upravni odbor je razgovarao o sve dubljoj političkoj i institucionalnoj krizi u Federaciji Bosne i Hercegovine. On je pozvao sve političke stranke i organe vlasti da riješe krizu postizanjem političkog rješenja koje osigurava funkcioniranje institucija i poštivanje Ustava i procedura utvrđenih zakonom. Da bi se osigurao kapacitet Ustavnog suda FBiH da izvršava svoju ustavnu ulogu, Upravni odbor je apelirao da se bez daljnjeg nepotrebnog odlaganja popune upražnjene pozicije u Sudu.

Upravni odbor je izrazio žaljenje zbog krajnjeg neuspjeha političkih stranaka da u protekle dvije i pol godine ispune obvezu provedbe  odluke Ustavnog suda BiH u svezi s izbornim sustavom za Mostar, što predstavlja obvezu koja proistječe iz Daytona. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira je prepoznao da je primarni razlog za ovaj propust nefleksibilnost stranaka SDA i HDZ BiH, koje nisu ispunile obećanje koje su dale Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira da će tražiti izlaz temeljen na kompromisu kojim ni jedna stranka neće ispuniti sve svoje ciljeve. U svjetlu činjenice da ni jedna stranka do sada nije predočila druga praktična rješenja, Upravni odbor prihvaća Okvirni dokument kao najrealniji postojeći osnov na kojem se mogu implementirati presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, čije odluke su konačne i obvezujuće prema Aneksu 4 Općeg okvirnog sporazuma za mir. Imajući to na umu, Upravni odbor poziva OHR da okonča proces posredovanja putem razgovora temeljenih na parametrima navedenim u Okvirnom dokumentu. Upravni odbor je istaknuo da će svaka stranka koja ne prihvati kompromisno rješenje na ovom osnovu snositi odgovornost za neispunjavanje obveza iz Mirovnog sporazuma.     

Upravni odbor je pozdravio inicijativu oko angažiranja lokalnih stručnjaka i građana Federacije da sudjeluju u domaćem procesu predlaganja reformi za Federaciju, koje će učiniti da Federacija postane funkcionalnija, ekonomičnija i bolje reagira na potrebe građana. Upravni odbor je također apelirao na nadležne zvaničnike Federacije da se uključe u taj proces kako bi se ostvarili navedeni ciljevi.

Upravni odbor je izrazio zabrinutost u svezi sa krizom u procesu  dodjeljivanja matičnih brojeva građanima, koja je proistekla iz neuspjeha bosanskohercegovačkih institucija da ovo pitanje riješe u sukladnoti s odlukom Ustavnog suda BiH prema kojoj je potrebno izvršiti promjene naziva nekih naseljenih mjesta u zakonu. Jednostrane aktivnosti koje su poduzeli organi Distrikta Brčko i Republike Srpske na dodjeljivanju vlastitih matičnih brojeva građanima predstavljaju neprihvatljivu uzurpaciju državnih nadležnosti. Ove aktivnosti također mogu ugroziti integritet dokumenata, kao što su putovnice, koji se izdaju na temelju ovih matičnih brojeva. Upravni odbor je pozvao nadležne organe BiH da hitno utvrde jasno rješenje utemeljeno na poštivanju odluke Ustavnog suda, koje bi se odmah moglo provesti u interesu svih građana BiH i kojim se zadržava jedinstven sustav na državnoj razini. 

Upravni odbor je još jednom ponovio da genocid u Srebrenici, ratni zločini i zločini protiv čovječnosti počinjeni tijekom sukoba u BiH ne smiju biti zaboravljeni ni negirani. Podsjećajući na svoj prethodni communique, u kojem se kaže da Srebrenica i žrtve iz Srebrenice imaju poseban značaj zbog počinjenog genocida, Upravni odbor je pozvao građane i političare da podrže proces pomirenja u Srebrenici, rade u interesu svih stanovnika općine, pomognu povratak njenih prijeratnih stanovnika i promoviraju održivi ekonomski razvoj. U tom duhu, Upravni odbor je pozvao na pronalaženje rješenja za osjetljivo pitanje lokacije crkve na Budaku.   

Zemlje članice NATO-a i predstavnici Japana su također pozvali nadležne vlasti da pokažu opredjeljenje BiH za integraciju u euro-atlantske institucije putem što skorijeg djelovanja u cilju okončanja neophodnih aktivnosti kako bi se omogućila registracija perspektivne vojne imovine, uz potpuno poštivanje odluke Ustavnog suda. Do sada je izgubljeno i previše vremena od kada je Bosni i Hercegovini prije tri godine pružena prilika da se u potpunosti priključi Akcijskom planu za članstvo u NATO-u (MAP).  

Upravni odbor oštro osuđuje nastojanja i izjave kojima se poziva na podjelu, usmjerene na dovođenje u pitanje teritorijalnog integriteta zemlje, kao i na ugrožavanje ključnih institucija Bosne i Hercegovine i državnih nadležnosti.

Podsjećajući na svoje ranije communiquee i deklaracije, Upravni odbor istaknuo je svoje nedvosmisleno opredjeljenje za teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Upravni odbor je još jednom istaknuo svoju punu potporu visokom predstavniku koji će nastaviti da osigurava potpuno poštivanje Općeg okvirnog sporazuma za mir i provodi svoj mandat prema Aneksu 10 i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, što ostaje nepromijenjeno. Upravni odbor je podsjetio sve strane na njihovu obvezu da u potpunosti poštivaju Opći okvirni sporazum za mir, i sve njegove anekse, i odluke visokog predstavnika. Upravni odbor je istaknuo da međunarodna zajednica zadržava neophodne instrumente za osiguranje poštivanja Daytonskog mirovnog sporazuma.

Upravni odbor podržava regionalnu suradnju i pomirenje kao osnovne instrumente za prevazilaženje razlika i uspostavljanje harmoničnih odnosa između Bosne i Hercegovine i njenih susjeda. Upravni odbor je posebno pozdravio nedavno intenziviranje dijaloga, na najvišoj razini, između vlasti BiH i susjednih zemalja i očekuje druge inicijative usmjerene na jačanje ovog trenda.

Upravni odbor je izrazio svoju zahvalnost za neprocjenjiv doprinos prvog zamjenika visokog predstavnika i supervizora za Brčko, veleposlanika Rodericka Moorea, koji ovoga ljeta odlazi iz BiH. Upravni odbor je zahvalio veleposlaniku Mooreu na njegovim naporima da osigura poštivanje Daytonskog mirovnog sporazuma, posebice putem nastojanja da promovira funkcionalne institucije, kao i na vodećoj ulozi u okviru napora da se riješi situacija u Mostaru i provede transformacija angažmana međunarodnih institucija u Brčkom. 

Upravni odbor će svoju sljedeću sjednicu održati 4. i 5. prosinca 2013. godine u Sarajevu.

* Ruska Federacija ne može prihvatiti ovaj communique