15.07.2013 EUD/EUSR, OHR, US Embassy

Zakon o sukobu interesa mora ispunjavati međunarodne standarde

Izjava Delegacije Evropske unije i Ureda specijalnog predstavnika EU u BiH, Ureda visokog predstavnika u BiH i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH

Žao nam je što je Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas odlučio da nastavi sa usvajanjem amandmana na Zakon o sukobu interesa u institucijama BiH po hitnom postupku.

Neovisno od ishoda postupka za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa koji je pokrenuo Klub Bošnjaka u Domu naroda, želimo ponoviti da predloženi amandmani nisu bili predmet adekvatnih konsultacija sa svim zainteresiranim stranama.

Zabrinuti smo da predloženi Zakon, u ovom obliku, ne ispunjava relevantne međunarodne standarde za propise o sukobu interesa. Ti standardi zahtijevaju da je tijelo koje provodi propise u vezi sa sukobom interesa neovisno i da posjeduje traženi nivo stručnosti. Također, neophodno je osigurati pravo na žalbu protiv odluka.

Predloženi zakon je od vitalne važnosti za borbu Bosne i Hercegovine protiv korupcije, koja predstavlja jedan od najurgentnijih izazova ove zemlje. Odgovornost nosilaca javnih funkcija i transparentnost njihovih aktivnosti su od najvećeg interesa za građane i predstavljaju ključne demokratske principe.

Čvrsto vjerujemo da je neophodna rasprava o tekstu Zakona i da treba zatražiti mišljenje Venecijanske komisije da bi se potvrdila usklađenost predloženog zakona sa međunarodnim standardima.