06.11.2013 OHR, EUD/EUSR, US Embassy to BiH

Pravosudne institucije moraju biti u mogućnosti da rade bez političkog pritiska

Izjava Ureda visokog predstavnika, Delegacije Europske
unije/posebnog predstavnika EU u BiH i Veleposlanstva
Sjedinjenih Američkih Država u BiH

Ured visokog predstavnika, Delegacija Europske unije/posebni predstavnik EU i Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini izražavaju snažnu potporu državnim pravosudnim institucijama u BiH.

U tom pogledu, osuđujemo pokušaje da se izvrši politički pritisak i neprimjeren utjecaj na ove institucije, kao što je to učinila Narodna skupština Republike Srpske 29. listopada 2013. godine. Narodna skupština Republike Srpske je dužna poštivati i čuvati neovisnost pravosuđa, koje mora biti u mogućnosti funkcionirati bez ikakvog pritiska, bilo zakonodavnih ili izvršnih organa.

Jurisdikcija Europskog suda je pitanje koje se tiče mnogih zemalja i odluke Europskog suda za ljudska prava trebaju se shvatiti kao sredstvo za unapređenje sustava za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u određenoj zemlji, a ne da se koriste za ugrožavanje neovisnosti pravosuđa.

Naglašavamo da sposoban, neovisan i nepristrasan pravosudni sustav predstavlja temeljno jamstvo vladavine prava, demokracije i poštivanja ljudskih prava.

Pozivamo sve strane da pruže potporu državnim institucijama BiH i vladavini prava u interesu građana Bosne i Hercegovine. Sve strane trebaju raditi na jačanju pravosudnih institucija, a ne na njihovome ugrožavanju.