06.11.2013 OHR, EUD/EUSR, US Embassy to BiH

Pravosudne institucije moraju biti u mogućnosti da rade bez političkog pritiska

Izjava Ureda visokog predstavnika, Delegacije Evropske
unije/specijalnogpredstavnika EU u BiH i Ambasade
Sjedinjenih Američkih Država u BiH

Ured visokog predstavnika, Delegacija Evropske unije/specijalni predstavnik EU i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini izražavaju snažnu podršku državnim pravosudnim institucijama u BiH.

U tom pogledu, osuđujemo pokušaje da se izvrši politički pritisak i neprimjeren utjecaj na ove institucije, kao što je to učinila Narodna skupština Republike Srpske 29. oktobra 2013. godine. Narodna skupština Republike Srpske je dužna poštivati i čuvati nezavisnost pravosuđa, koje mora biti u mogućnosti funkcionirati bez ikakvog pritiska, bilo zakonodavnih ili izvršnih organa.

Jurisdikcija Evropskog suda je pitanje koje se tiče mnogih zemalja i odluke Evropskog suda za ljudska prava trebaju se shvatiti kao sredstvo za unapređenje sistema za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u određenoj zemlji, a ne da se koriste za ugrožavanje nezavisnosti pravosuđa.

Naglašavamo da sposoban, nezavisan i nepristrasan pravosudni sistem predstavlja osnovnu garanciju za vladavinu prava, demokratiju i poštivanje ljudskih prava.

Pozivamo sve strane da pruže podršku državnim institucijama BiH i vladavini prava u interesu građana Bosne i Hercegovine. Sve strane trebaju raditi na jačanju pravosudnih institucija, a ne na njihovom ugrožavanju.