22.05.2014 PIC SB

Communique Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira *

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) sastao se na razini političkih direktora u Sarajevu 21. i 22. svibnja 2014. godine, kako bi istaknuli svoju neupitnu potporu teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine (BiH). Upravni odbor PIC-a čuo je javni protest i apel bosanskohercegovačkih građana u cijeloj zemlji koji zahtijevaju poboljšanje socijalne i ekonomske situacije. Takav novi građanski angažman je dobrodošao, sve dok se provodi mirnim i zakonitim putem. Upravni odbor PIC-a jasno je pozvao institucije u BiH i izabrane lidere da se okrenu građanima, uđu u dijalog s građanskim društvom, te bez odlaganja i odgovorno reagiraju na legitimne zahtjeve. Upravni odbor PIC-a pozdravio je proširenje agende i angažmana EU u BiH, posebice skoro pokretanje Sporazuma za rast na terenu. Također je istaknuo da je kolektivna odgovornost svih političkih lidera BiH da se odgovorno angažiraju tijekom preostalog mandata i rade na preostalim hitnim i potrebnim reformama, osobito onim koje su neophodne kako bi BiH napredovala na svom europskom putu.

U svezi s predstojećim izborima, Upravni odbor PIC-a pozvao je sve kandidate i političke stranke da izbornu kampanju provode odgovorno, na temelju konkretnih strateških pitanja i bez pokušaja izazivanja etničkih podjela i straha. U tom kontekstu, institucije i političke stranke moraju se suzdržati od poteza koji bi podrivali pravni i ustavni poredak u zemlji. Upravni odbor PIC-a potcrtao je da će građani BiH, kroz sudjelovanje na izborima, igrati ključnu ulogu u utvrđivanju puta kojim će zemlja ići u budućnosti. Nakon izbora, potrebno je da izabrani zvaničnici brzo oforme relevantne institucije i hitno usvoje potrebne reforme.

Upravni odbor PIC-a ponovio je da jačanje vladavine prava predstavlja prioritetnu oblast. Korupcija, posebice na visokoj razini, mora se istraživati i kazneno goniti, ratni zločinci moraju doći pred lice pravde, a sudske odluke na svim razinama moraju se provoditi bez odlaganja. I dok treba nastaviti unapređivanje funkcionalnosti pravosudnih institucija na svim razinama, među ostalim i kroz Strukturirani dijalog o pravosuđu, Upravni odbor PIC-a iskazao je posebnu zabrinutost zbog neprekidnih napora usmjerenih na ugrožavanje autoriteta državnih pravosudnih institucija.

Upravni odbor PIC-a podvukao je da entiteti moraju poštivati i u potpunosti provoditi prethodno dogovorene reforme, uključivši one na državnoj razini. Upravni odbor PIC-a pozvao je vlasti u BiH na svim relevantnim razinama da nađu rješenje na državnoj razini za pitanje prebivališta u sukladnosti s najboljom europskom praksom, istodobno poštivajući slobodu kretanja i prava povratnika. Propise kojima se ovo pitanje regulira na drugim razinama treba poništiti, a sve strane se trebaju suzdržati od blokiranja rada državnih institucija, čime će okončati nepotrebnu politizaciju ovog važnog pitanja.

Upravni odbor PIC-a potcrtao je potrebu da se realizira program 5+2, što je i dalje uvjet za zatvaranje OHR-a.

Upravni odbor je istaknuo da je i dalje razočaran zbog konstantnog neuspjeha relevantnih političkih stranaka i institucija da ispune svoje obveze na provedbi presude Ustavnog suda BiH o izbornom sustavu za Mostar. Upravni odbor PIC-a podvukao je da se lokalni izbori u Mostaru trebaju održati najkasnije do listopada 2014. godine. On je podvukao ključno načelo, koji su i stranke potvrdile 2012. godine, da Mostar mora i dalje ostati jedinstvena, koherentna, multietnička jedinica lokalne samouprave s izvjesnom razinom lokalne uprave/administracije ispod razine Grada.

Upravni odbor PIC-a pozvao je relevantne vlasti da pokažu opredijeljenost ove zemlje za euro-atlantske integracije tako što će djelovati brzo na ispunjenju potrebnih radnji da se omogući uknjižba perspektivne vojne imovine, u potpunosti poštivajući presudu Ustavnog suda BiH. Izgubljeno je i previše vremena od kako je prije četiri godine Bosni i Hercegovini ponuđena mogućnost punog angažmana u NATO-ovom Akcijskom planu za članstvo.

Podsjećajući na svoje ranije communiquee i deklaracije, Upravni odbor PIC-a istaknuo je svoje neupitno opredjeljenje za teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Upravni odbor PIC-a još je jednom istaknuo svoju punu potporu visokom predstavniku koji će nastaviti osiguravati potpuno poštivanje Općeg okvirnog sporazuma za mir i provodi svoj mandat prema Aneksu 10 i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, što ostaje nepromijenjeno. Upravni odbor PIC-a je podsjetio sve strane na njihovu obvezu da u potpunosti poštuju Opći okvirni sporazum za mir, i sve njegove anekse, i odluke visokog predstavnika. Upravni odbor je istaknuo da međunarodna zajednica zadržava neophodne instrumente za osiguranje poštivanja Daytonskog mirovnog sporazuma.

U tom kontekstu, Upravni odbor PIC-a podsjeća vlasti BiH da osiguraju visokom predstavniku i njegovom uredu pravodobni pristup zvaničnicima, institucijama i dokumentima. Prema Aneksu 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir, svi organi vlasti u BiH su obvezni u potpunosti surađivati s visokim predstavnikom kao i s međunarodnim organizacijama i agencijama, kao što je predviđeno u članu IX Općeg okvirnog sporazuma za mir.

Upravni odbor PIC-a održat će sljedeći sastanak 9.-10. prosinca 2014. u Sarajevu.

————

* Ruska Federacija se ne slaže s tekstom u cijelosti.