10.12.2014 PIC SB

Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (PIC) sastao se na razini političkih direktora u Sarajevu 9. i 10. prosinca 2014. godine kako bi ponovno potvrdio svoju viziju i čvrstu opredijeljenost za stabilnu, demokratsku i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu (BiH) s funkcionalnijim institucijama.

Upravni odbor PIC-a podvukao je svoju nedvojbenu opredijeljenost za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH sukladno međunarodnome pravu.

U svezi s općim izborima održanim u listopadu 2014. godine, Upravni odbor PIC-a je pozdravio preliminarnu procjenu OSCE ODIHR-a i Vijeća Europe/PACE da su izbori generalno održani sukladno međunarodnim standardima za demokratske izbore, konstatirajući, međutim, da značajan broj građana još uvijek nema pasivno biračko pravo.

Na sastanku s Predsjedništvom BiH, Upravni odbor PIC-a pozvao je nove vlasti da se žurno počnu baviti gospodarstvenim i socijalnim izazovima sa kojima je BiH suočena i da stvaraju nove gospodarstvene prilike, posebno za mlade u BiH, kao što to građani zahtijevaju.

Upravni odbor PIC-a pozvao je na prioritetno formiranje vlasti na svim razinama kako bi se konačno mogli riješiti važni izazovi koji stoje pred BiH i problemi njenih građana.

Upravni odbor PIC-a podvukao je svoju potporu daljnjem napretku BiH na euroatlantskom putu i posebice je pozvao institucije BiH i izabrane lidere da izađu iz zastoja koji blokira integracijski put ove zemlje i provedu najžurnije gospodarstvene reforme definirane u Sporazumu za rast i zapošljavanje. U ovom kontekstu, Upravni odbor PIC-a daje čvrstu potporu osnaženom pristupu i stalnim naporima glede aktualne inicijative EU, koja ima za cilj revitalizaciju reformskog procesa u BiH i pomaka ove zemlje prema EU, istovremeno zadržavajući zahtjeve i uvjete za pristup Europskoj uniji.[1]

Pored toga, Upravni odbor PIC-a pozvao je vlasti u BiH da:

  1. Značajno ubrzaju odgovor na poplave i upute pomoć onima koji su i dalje naročito ugroženi. Osim toga, da poduzmu preventivne mjere i pojačaju otpornost od poplava, uključujući regionalni pristup, sve sukladno zaključcima međunarodne donatorske konferencije održane u Briselu u srpnju 2014. godine i u koordinaciji s međunarodnom zajednicom;
  2. Unaprijede izborni proces, posebice glede revizije granica izbornih jedinica i dodjele mandata, kako bi bolje odražavali broj registriranih birača, te rada biračkih odbora i reguliranja financiranja kampanje;
  3. Poštuju i provode odluke Ustavnog suda BiH, koje su konačne i obvezujuće, a posebice odluku o Mostaru, osiguravši da Mostar ostane jedinstvena, koherentna, multietnička jedinica lokalne samouprave, s određenim stupnjem lokalnih ovlasti/administracije ispod razine grada;
  4. Krivično gone slučajeve korupcije na visokoj razini; učinkovito procesuiraju ratne zločine sukladno domaćim strategijama, pri čemu prioriteti trebaju biti najsloženiji i najozbiljniji slučajevi, a težište na kvaliteti umjesto na broju optužnica; poštuju pravila za sprječavanje sukoba interesa u sudskim imenovanjima u Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću.
  5. Odlučno unapređuju obrazovnu reformu s ciljem poboljšanja obrazovnih standarda, utemeljenih na načelima nediskriminacije, nesegregacije i inkluzivnosti.
  6. Suzdrže se od negativne retorike, koja odvraća energiju sa žurnih reformi potrebnih za generiranje gospodarstvenih prilika za sve.

Članice NATO-a unutar Upravnog odbora PIC-a i Japan također su pozvali tijela vlasti u BiH da uknjiže perspektivnu vojnu imovinu BiH prema zahtjevu javnog pravobranitelja BiH kao vlasništvo države BiH, sukladno Zakonu o obrani BiH i poštivajući u potpunosti odluku Ustavnog suda BiH, kao preduvjet za aktiviranje Akcijskog plana članstva u NATO-u.

Upravni odbor PIC-a još jednom je dao punu potporu visokom predstavniku, koji će nastaviti osiguravati puno poštivanje Općeg okvirnog sporazuma za mir i vršiti svoj mandat sukladno Aneksu 10 i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, što ostaje nepromijenjeno. Upravni odbor PIC-a podsjetio je sve strane na njihovu obvezu da u potpunosti poštuju Opći okvirni sporazum za mir, sve njegove anekse i odluke visokog predstavnika. Istaknuo je da međunarodna zajednica zadržava potrebne instrumente za očuvanje Daytonskoga mirovnog sporazuma.

U tom kontekstu, Upravni odbor PIC-a podsjetio je vlasti BiH da visokom predstavniku i njegovom uredu moraju osigurati blagovremeni pristup zvaničnicima, institucijama i dokumentima. Sukladno Aneksu 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir, sva tijela vlasti u BiH obvezni su u potpunosti surađivati sa visokim predstavnikom kao i s međunarodnim organizacijama i agencijama iz članka IX Općeg okvirnog sporazuma za mir.

Upravni odbor PIC-a istaknuo je potrebu da se u potpunosti provede program 5+2, koji je i dalje preduvjet za zatvaranje OHR-a.

Upravni odbor PIC-a održat će sljedeći sastanak u Sarajevu 26. i 27. svibnja 2015. godine.


[1] Mišljenje Ruske Federacije je da euroatlantske integracije nisu jedina perspektiva Bosne i Hercegovine, te stoga ne daje potporu ovom paragrafu.