03.06.2015 OHR

Visoki predstavnik pohvalio ulogu Transparency Internationala u borbi protiv korupcije

Činjenica da je Bosna i Hercegovina i dalje pri samom dnu ljestvice zemalja Zapadnog Balkana s visokim stepenom percepcije o rasprostranjenosti korupcije jasan je znak da predstoji još dug put koji BiH treba preći kako bi iskorijenila korupciju, rekao je danas visoki predstavnik Valentin Inzko na sastanku s predstavnicima delegacije Transparency Internationala koju su činile vršilac dužnosti izvršnog direktora, Lejla Ibranović, i program menadžer, Ivana Korajlić.

Razgovori su bili fokusirani na reformu javne uprave i na napore za unapređenje procedura javnih nabavki, što su sagovornici ocijenili kao važne zadatke u sveukupnoj borbi protiv korupcije.

Visoki predstavnik je naglasio da su praćenje situacije i izvještavanje javnosti o efikasnosti napora koje lokalne institucije poduzimaju u borbi protiv korupcije, osnovni preduvjeti za jačanje vladavine prava u Bosni i Hercegovini. „Aktivnosti Transparency Internationala bile su izuzetno značajne i to ne samo u smislu usmjeravanja pažnje građana na ovaj problem nego i u vršenju pritiska na vlasti da implementiraju antikorupcijski reformski program, kao i u zagovaranju međunarodnih standarda u okviru borbe protiv korupcije“, rekao je Inzko.

Sudionici na sastanku su se saglasili da civilno društvo i mediji imaju važnu ulogu u informiranju građana o posljedicama korupcije. „Korupcija slabi povjerenje građana u demokratske institucije i vladavinu prava, nanosi štetu ekonomiji i onemogućava državu u prikupljanju prijekopotrebnih poreskih prihoda. Samo ukoliko građani shvate puni obim štete koju korupcija nanosi svakom pojedinačno i zemlji u cjelini, moći će potaknuti vlasti da poduzmu efikasne mjere“, rekao je visoki predstavnik.