10.06.2015 PIC SB

Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC) sastali su se u Sarajevu, 9. i 10. juna 2015. godine, kako bi još jednom potvrdili svoje čvrsto opredjeljenje za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu.

Upravni odbor je pozdravio napredak postignut u provedbi rezultata općih izbora održanih u oktobru 2014. godine. Pozvao je nadležne organe vlasti da poboljšaju regulativu kako bi osigurali transparentniji i efikasniji izborni sistem. Upravni odbor PIC-a pozvao je Hercegovačko-neretvanski kanton da bez odlaganja formira novu vladu.

Tokom sjednice, Upravni odbor PIC-a čestitao je predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH na preuzimanju funkcija i pozdravio entuzijazam i opredjeljenje cjelokupnog Vijeća ministara BiH da implementiraju prioritetne reforme.

Upravni odbor PIC-a pozdravio je stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, 1. juna 2015. godine. Upravni odbor PIC-a poziva nadležne organe vlasti i institucije da ulože konstruktivan napor i pokažu potrebnu političku volju za definiranje i provedbu plana reformi kojima će se rješavati pitanja koja se direktno odnose na građane, a posebno pitanja socio-ekonomske situacije, vladavine prava i javne uprave.

Upravni odbor PIC-a izražava svoju solidarnost s BiH u njenim stavovima da ekstremizmu, u bilo kojoj formi, nema mjesta u demokratskom društvu. Upravni odbor PIC-a poziva nadležne agencije za provođenje zakona i pravosudne organe u BiH na svim nivoima da nastave s odgovarajućim koordinacionim aktivnostima kako bi spriječile prijetnje sigurnosti građana i osigurale striktno poštivanje važećih zakona i standarda u oblasti ljudskih prava.

Upravni odbor PIC-a i dalje zabrinjava neprekidno osporavanje odredbi Općeg okvirnog sporazuma za mir (Mirovnog sporazuma). U tom pogledu, Upravni odbor PIC-a još je jednom istakao da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine (Sud) sastavni dio Aneksa 4 Mirovnog sporazuma i da ima ključnu ulogu u njegovoj implementaciji. U Ustavu Bosne i Hercegovine se eksplicitno kaže da su odluke Suda konačne i obavezujuće. Odbacivanje konačnih i obavezujućih odluka Suda, ili osporavanje njegovih ovlaštenja, u suprotnosti su s Mirovnim sporazumom. Upravni odbor PIC-a još je jednom podsjetio vlasti BiH na njihovu obavezu da provedu sve preostale odluke Suda, uključujući i odluku o izbornom sistemu u Mostaru.

Upravni odbor PIC-a istakao je svoju neupitnu opredijeljenost za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH u skladu sa međunarodnim pravom. Prema Mirovnom sporazumu, BiH u svom sastavu ima dva entiteta, koji zakonski postoje u okviru Ustava BiH, a koji ne dozvoljava odcjepljenje nijednom entitetu. Upravni odbor PIC-a također podsjeća da bilo koje izmjene Ustava BiH moraju biti usvojene u skladu sa procedurom predviđenom za donošenje izmjena u samom Ustavu.

Članice NATO-a unutar Upravnog odbora PIC-a i Japan pozdravljaju napredak koji je nedavno postignut u okviru procesa knjiženja perspektivne vojne imovine na državu BiH, u skladu sa Zakonom o odbrani BiH. Oni izražavaju punu podršku svim nadležnim institucijama uključenim u proces knjiženja, kako bi bio aktiviran Akcioni plan za članstvo u NATO-u.

Budući da se približava dvadeseta godišnjica zločina genocida u Srebrenici, Upravni odbor PIC-a zahvaljuje načelniku općine Srebrenica na predočenoj prezentaciji. Upravni odbor PIC-a odaje počast žrtvama i njihovim porodicama. Ponovljeno je da se genocid u Srebrenici, ratni zločini i zločini protiv čovječnosti počinjeni u toku sukoba u BiH ne smiju zaboraviti ili negirati. Istovremeno, Upravni odbor PIC-a smatra da, posebno ove godine, lideri i izabrani zvaničnici trebaju uraditi sve što je u njihovoj moći da zagovaraju rad na pomirenju, koji je u interesu svih.

Upravni odbor PIC-a još jednom je izrazio punu podršku visokom predstavniku, koji će nastaviti da osigurava puno poštivanje Mirovnog sporazuma i da obavlja svoj mandat iz Aneksa 10. i relevantnih rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a, koji ostaje nepromijenjen. Upravni odbor PIC-a podsjetio je sve strane na obavezu da u potpunosti poštuju Mirovni sporazum, sve njegove anekse i odluke visokog predstavnika. Istakao je da međunarodna zajednica zadržava instrumente potrebne za provođenje Mirovnog sporazuma.

Upravni odbor PIC-a naglasio je da je potrebno da se u potpunosti provede program 5+2, koji je i dalje neophodan za zatvaranje Ureda visokog predstavnika.

Upravni odbor PIC-a održat će svoj sljedeći sastanak u Sarajevu krajem 2015. godine.