OHR photo
15.05.2019 The Steering Board of the Peace Implementation Council

Изјава амбасадора Управног одбора Савјета за провођења мира *

Управни одбор Савјета за провођење мира недвосмислено потврђује да Оружане снаге БиХ представљају кључни елемент стабилности, кохезије и безбједности Босне и Херцеговине те подржава улогу коју оне имају како у Босни и Херцеговини тако и у неколицини међународних мировних мисија.

Предсједништво БиХ је врховни командант Оружаних снага БиХ и сви чланови Предсједништва БиХ имају законску обавезу осигурати фукционисање Оружаних снага БиХ – што је искључива надлежност државе – те их ни на који начин не могу доводити у питање.

Ми подржавамо потпуно провођење закона у области одбране Босне и Херцеговине, којима се јасно дефинише ланац командовања, дужности, одговорности и понашање припадника Оружаних снага БиХ.

 

* Руска Федерација се не придружује овој изјави