18.12.2007

Nalog supervizora o naselju Ilićka

Koristeći se ovlastima koje su supervizoru za Brčko date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke, od 5. ožujka 1999. godine, Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske crte razgraničenja u oblasti Brčkog (“Tribunal za Brčko”) i ovlastima koje su supervizoru za Brčko date prethodnim odlukama Tribu [...]