08.01.2010

Izjava ambasadora Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Ambasadori Kanade, Francuske, Njemačke, Italije, Japana, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Španije kao predsjedavajuće Evropskom unijom, Delegacije Evropske unije i Turske koja predstavlja OIK snažno podržavaju mjere i odluke visokog predstavnika, kao i njegovu mogućnost da upotrijebi svoje ovlasti kako bi osigurao puno poštivanje Day [...]
14.12.2009

IZJAVA AMBASADORA UPRAVNOG ODBORA VIJEĆA

Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ) je jasno izrazio svoje mišljenje da je kontinuirano prisustvo stranih sudija i tužilaca od suštinskog značaja kako bi BiH ispoštovala svoje međunarodne pravne obaveze u vezi sa MKTJ. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira slažu se u ovoj ocjeni, te stoga pozdravljaju i daju punu [...]
19.11.2009

Komunike Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira (PIC) na nivou političkih direktora sastao se u Sarajevu 18. i 19. novembra 2009. godine. Dijelovima sjednice prisustvovali su i predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (BiH) i lideri sedam političkih stranaka - HDZ BiH, HDZ 1990, PDP, SBiH, SDA, SDP BiH i SNSD.
25.09.2009

Izjava ambasadora o zaključcima Vlade Republike Srpske

Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira sastali su se danas u Sarajevu. Ambasadori Kanade, Francuske, Njemačke, Italije, Japana, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Švedske kao predsjedavajuće Evropskom unijom, Evropske komisije i Turske usvojili su stav da zaključci Vlade Republike Srpske sa 124. sjednice održane 24. septemb [...]
18.09.2009

Izjava ambasadora Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira

Ambasadori zemalja članica Upravnog odobora Vijeća za implementaciju mira su sa zabrinutošću konstatirali da se uvjeti za funkcioniranje Elektroprijenosa BiH i dalje pogoršavaju, što je rezultat djelovanja i opstrukcija organa vlasti iz Republike Srpske i njihovih predstavnika.
07.08.2009

Izjava ambasadora Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira

U cilju bržeg rješavanja pitanja državne imovine, kao jednog od uslova za tranziciju OHR-a i jednog od preostalih ciljeva definiranih Planom «5+2», ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira podržavaju prijedlog visokog predstavnika Valentina Inzka o pružanju tehničke pomoći u sastavljanju popisa državne imovine i reviziji popisa pod pokrov [...]
30.06.2009

Komunike Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira sastali su se u Sarajevu 29. i 30. juna 2009. godine. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH, predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućih Parlamentarne skupštine BiH i lideri političkih stranaka na vlasti prisustvovali su dijelovima sastanka.
26.03.2009

Komunike Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira (PIC) sastali su se u Sarajevu 25. i 26. marta 2009. godine. Predsjedavajući Vijeća ministara i lideri vladajućih političkih stranaka prisustvovali su dijelovima sastanka.
20.03.2009

Izjava ambasadora Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira

Na današnjem sastanku u Sarajevu ambasadori Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira su u potpunosti podržali predloženi ustavni amandman o Brčko Distriktu. Ovaj amandman će osigurati da status Brčkog, kako je definiran odlukama Arbitražnog tribunala, bude utjelovljen i zaštićen u Ustavu, te će Brčkom osigurati efektivan i direktan pristup Ust [...]
20.11.2008

Komunike Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira (PIC) sastali su se u Briselu 19. i 20. novembra 2008. godine. Određenim dijelovima sjednice prisustvovali su i predsjedavajući Vijeća ministara, entitetski premijeri, kao i lideri vladajućih političkih stranaka.