10.06.2017

EuroBlic: Intervju sa visokim predstavnikom Valentinom Inzkom

Ponekad imam utisak da se moji izveštaji Savetu bezbednosti kritikuju i pre nego se objave. Želeo bih podstaći svakoga da pročita moj poslednji izveštaj, koji je dostupan na veb stranici OHR; pronaći će tamo da sam izvestio o problemima u celoj zemlji, kao i da sam rekao neke pozitivne stvari o vlastima u oba entiteta.
19.12.2016

Nezavisne novine: Intervju sa visokim predsatvnikom Valentinom Inzkom

Valentin Inzko, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, rekao je da mu se čini da ljudi koji svojim izjavama priželjkuju zatvaranje OHR-a čine sve da mu produže mandat. "Za mene će biti lično veliki uspjeh ako bi moje prisustvo i mandat postali suvišni i kad bih mogao otići kući," rekao je Inzko.
26.07.2016

Oslobođenje: Intervju sa visokim predstavnikom Valentinom Inzkom

Iako su praznici osjetljivo pitanje u Bosni i Hercegovini, vladavina prava se mora poštovati u svakoj situaciji. Svi organi vlasti u BiH, uključujući i organe vlasti Republike Srpske, imaju obavezu da provedu konačne i obavezujuće odluke Ustavnog suda BiH.