26.04.2014

Osnovna prava građana Bosne i Hercegovine

Želio bih se fokusirati na pitanje nacionalnih manjina u širem kontekstu građanstva: što građanstvo znači u dvadeset i prvom stoljeću i kako reafirmirani osjećaj građanstva može biti element u rješavanju značajnih vanjskopolitičkih i socijalnih pitanja sa kojima se danas susrećemo u Europi.