30.07.2020 OHR, ОЕБС, EUD/EUSR, Амбасада САД

Представници међународне заједнице поздрављају усвајање Закона о мирном окупљању у Брчко Дистрикту БиХ

Ми, Мисија ОЕБС-а у БиХ, Канцеларија високог представника, Делегација ЕУ у БиХ и специјални представник ЕУ у БиХ и Амбасада Сједињених Америчких Држава у БиХ, поздрављамо чињеницу да је Скупштина Брчко Дистрикта БиХ данас једногласно усвојила Закон о мирном окупљању.

Будући да смо у протеклих неколико мјесеци блиско сарађивали са Радном групом Владе Брчко Дистрикта БиХ која је припремила нацрт, усвајање овог закона видимо као потврду преданости представника власти Дистрикта раду на унапређењу заштите основних права и слобода својих становника, имајући у виду да су релевантни међународни стандарди поштивања људских права уграђени у Закон.

Слобода мирног окупљања је основно право путем којег се јачају демократске државе и ми смо спремни пружити помоћ свим другим властима у БиХ да унаприједе своје законске прописе, у складу са европским и међународним стандардима. У овом смислу, истичемо Закон о мирном окупљању Брчко Дистрикта БиХ као важан примјер најбоље праксе и модел закона који осигурава поштивање људских права у овој области.