Супервизор за Брчко Скенлан са градоначелником Брчког Еседом Кадрићем, доградоначелником Антом Домићем, предсједавајућим Скупштине Дистрикта Синишом Милићем и допредсједавајућим Ивом Филиповићем
24.02.2021 OHR

Март ће да покаже да ли је искрена посвећеност власти Дистрикта промјенама

У протеклих неколико седмица, супервизор се састао са руководством Дистрикта и шефовима клубова заступника и представницима мањина у Скупштини. Званичници су на састанцима изразили намјеру да се од самог почетка посвете реформском мандату.

Поздравивши такво опредјељење, супервизор је нагласио важност транспарентности кроз доношење закона у редовној процедури и важност надметања идеја кроз грађански политички дискурс у Скупштини и скупштинским комисијама. „Само заједничким напором, Брчко као заједница може да направи темељне промјене потребне за изградњу стабилне и просперитетне будућности за све“, додао је супервизор.

Уколико је њихова опредијељеност искрена, грађани ће до краја мјесеца марта да виде сљедеће резултате, а имајући у виду аутоматски буџетски коефицијент Дистрикта, нема разлога да очекују  мање.

Усвајање закона о сукобу интереса у складу са стандардима ЕУ.

Усвајање буџета за 2021. у складу са императивима транспарентности према Закону о буџету.

Примјену Стратегије развоја за период 2021.-2027. на буџет за 2021. годину како би се омогућило одговорно трошење за добробит заједнице.

Мораториј на запошљавање у јавном сектору, укључујући и уговоре о дјелу, све док се не успостави нова транспарентна процедура. Такође, потребно је прилагодити легислативу како би се упражњена мјеста попуњавала само путем интерних поступака реорганизације, гдје год је то могуће и разумно.

Једини изузетак од горе наведеног био би да се обезбиједи да радна мјеста у јавном здравству и нова радна мјеста у оквиру антикорупцијских мјера, као што је Закон о сукобу интереса, попуњавају стручњаци са искуством у заштити јавног интереса.

Објављивање преостала два јавна тендера за модернизовање луке Брчко – за нову дизалицу и жељезнички и путни приступ луци.

Одлука о оптималном рјешењу, заснованом на стручним мишљењима, за обнављање цестовног теретног саобраћаја преко ријеке Саве између Брчког и тржишта ЕУ.

Активности власти којим се потврђује да су у Дистрикту добродошли пословни инвеститори који ће да донесу добро плаћена радна мјеста у приватном сектору.

Рад полиције у Брчком из нове полицијске зграде на осигуравању владавине права и заједно са Тужилаштвом на провођењу политике нулте толеранције према корупцији.

Финансирање утопљавања јавних објеката у Дистрикту са циљем побољшане енергетске ефикасности у оквиру Акционог плана одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским промјенама.

Пренос власништва над инфраструктуром за пренос електричне енергије Дистрикта на „Електропријенос БиХ“, у складу са релевантним законима БиХ, како би се омогућило њихово активно одржавање.

Постизање ових резултата до краја марта показат ће опредијељеност изабраних лидера Дистрикта за изградњу будућности за све који ту живе. Пратимо, чињенице ће да говоре за себе.